* deel deze informatie met uw eigen netwerk op social media via onderstaande buttons.. 
  Deel deze aankondiging op Facebook   Deel deze aankondiging op Linkedin   Deel deze aankondiging op Twitter
Existentie en zingeving in de GGZ
Op zoek naar nieuwe benaderingen

Wanneer je met iemand in gesprek raakt en het gesprek krijgt meer diepgang, dan wordt zichtbaar wat er voor iemand echt toe doet in zijn leven, wat iemands existentie raakt. Het gesprek gaat dan over wat van waarde is, voor de persoon zelf en voor anderen. Het kan gaan om alledaagse dingen die van waarde zijn voor iemands bestaan. Van betekenis te zijn in deze wereld. Of er wordt gesproken over welke positieve bijdrage de persoon wil en kan leveren aan deze wereld.
De persoonlijke betekenis van deze existentiŽle dimensie licht vooral op als er een bedreiging van het alledaagse optreedt, bijvoorbeeld in geval van lichamelijke ziekte of een psychiatrische aandoening. De mens komt hierdoor op een andere wijze in de wereld te staan. Waarden, betekenis en zingeving veranderen.
De vraag doemt op hoe we binnen de geestelijke gezondheidszorg recht doen aan deze existentiŽle dimensie van het bestaan van onze cliŽnten. Indien deze dimensie essentieel is voor ieder persoon, dan zou je verwachten dat deze ook een centrale plek krijgt binnen ons professionele handelen. Maar is dit ook zo?
Binnen de GGZ ontstaat er een steeds breder draagvlak voor het bieden van integrale zorg, dat wil zeggen dat we op geÔntegreerde wijze aandacht geven aan soma en psyche, en dat we
  de sociale context waarbinnen de cliŽnt functioneert bij de behandeling betrekken: het is het bekende bio-psycho-sociale model. Echter, de zingevende en existentiŽle dimensie zien we hier niet expliciet in terug. Professionals denken mogelijk dat dit niet binnen het bereik van hun handelen ligt en verwijzen graag naar de dienst Geestelijke Verzorging van de GGZ-instelling.

Tijdens deze dag wordt een pleidooi gehouden voor het integraal betrekken van de zingevende en existentiŽle dimensie in het professionele handelen in de GGZ, en wel voor alle cliŽnten die in zorg en behandeling zijn. We gaan verkennen op welke wijze we invulling zouden kunnen geven aan deze opdracht, in generalistische zin ťn in specifieke situaties die een bijzonder appťl op ons doen daar waar het deze existentiŽle dimensie betreft.

U bent van harte welkom!

Programmacommissie

Prof. dr. Jim van Os (voorzitter)
Prof. dr. Arjan Braam
Drs. Vincent van Bruggen
Casper Nusselder
Prof. dr. Berno van Meijel


LOCATIE
Geertekerk
Utrecht


VOORINSCHRIJVING (* Let op, dit is geen definitieve inschrijving!)
U kunt zich voorinschrijven voor dit congres. U kunt ons online voorinschrijfformulier invullen en verzenden. U ontvangt dan automatisch bericht als het programma gereed is en de definitieve inschrijving wordt gestart. U kunt zich dan definitief inschrijven!


INFORMATIE
Congressecretariaat Stichting Sympopna
Postbus 14109, 3508 SE Utrecht
Tel. 06 - 83191953
Email: info@sympopna.nl
Website: www.sympopna.nl

2018 -XSOnline - digitale vormgeving