Terugblik

 • Gratis Webinar
  Samen leren in de GGZ: het perspectief van patiënt, familie en professional

  9 sept 2020

  Online om 20:00 uur

  Gratis

  Er zijn goede redenen om herstel als een leerproces te benaderen en daarom de geestelijke gezondheidszorg in te richten als een leeromgeving. Het leren in de GGZ kun je beschrijven als een boom met meerdere takken: leren met de patiënt, online leren, evalueren, leren in de regio en internationaal. Innoveren is een bijzondere vorm van leren: leren van de toekomst.

 • Overprikkeling

  Een maatschappelijk probleem, kunnen we het conceptualiseren?

  13 feb 2020

  REEHORST, EDE

  295 euro

  Overprikkeling…een veel voorkomend probleem binnen onze maatschappij. Het begrip wordt vandaag de dag veel gebruikt door artsen, therapeuten en patiënten zelf en lijkt ziekte overstijgend te zijn, aangezien veel patiëntgroepen er last van hebben. Denk hierbij aan autismespectrumstoornis, niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking, posttraumatische-stressstoornis, migraine / clusterhoofdpijn en chronische aspecifieke lichamelijke klachten bij hoogsensitiviteit. Door de overprikkeling kunnen zij niet meer of minder goed naar behoren functioneren en vallen zij geheel of gedeeltelijk uit in onze maatschappij. Tijdens dit congres worden wetenschappelijke inzichten gepresenteerd en wordt er vooral ingegaan op de praktische implicaties voor de diagnostiek en behandeling/begeleiding.

 • Let’s Move On

  Samen verder werken aan een gezonde leefstijl in de GGZ

  27 nov 2019

  REEHORST, EDE

  295 euro

  Let’s move on! Na ons eerste succesvolle congres in 2018 over het bevorderen van de lichamelijke gezondheid en leefstijl van cliënten in de GGZ organiseren we nu een vervolg. Want er is nog veel werk te doen! We weten al veel, maar er is actie nodig om tot duurzame veranderingen te komen in de GGZ. Veranderingen op het niveau van de cliënt, de hulpverlener en de organisatie en het bestuur binnen de GGZ. Met plenaire lezingen en interessante workshops zal het een inspirerende dag worden die uitnodigt tot verandering.

 • Deinstitutionalisation: the Dutch way?

  The history of deinstitutionalisation of Dutch mental healthcare in a European perspective

  Oct 31 2019

  GEERTEKERK, UTRECHT

  € 295.

  In the 1960s, mental healthcare in Europe and the United States embarked on a process of radical change. Under the banner of ‘de-institutionalisation’, a model of inpatient care centred on psychiatric hospitals, began to make way for community-based ambulant care. The aim was to replace institutional treatment with care and treatment at home, i.e. in the community. The aim of the symposium is to learn from the past. How can the insights we gain by comparing past and present experiences help shape de-institutionalisation in the future? How can healthcare professionals and policymakers benefit from these new insights by extrapolating them to new or current situations?

 • HOOGSENSITIVITEIT

  Bevindingen uit de wetenschap, richtlijnen voor de praktijk.

  21 jun 2019

  REEHORST, EDE

  €295

  Hoogsensitiviteit .. een begrip dat in de volksmond de nodige bekendheid geniet, al dan niet gestaafd door de wetenschap. Maar wat zeggen recente wetenschappelijke inzichten nu over het begrip hoogsensitiviteit? En wat is de betekenis ervan voor de praktijk van de GGZ en Pedagogiek? Tijdens dit congres worden wetenschappelijke inzichten gepresenteerd en wordt er vooral ingegaan op de praktische implicaties voor de diagnostiek en behandeling/begeleiding.

 • VERDER KIJKEN VERDER KOMEN

  Een blik op de toekomst van de forensische psychiatrie

  13 jun 2019

  DE DOELEN, ROTTERDAM

  €295

  Bent u geïnteresseerd in innovatieve behandelmethodieken en -technieken binnen de forensische zorg? Dit congres biedt inzicht in een aantal van deze recente innovaties. Hoe zal de forensische psychiatrie er over 10 jaar uitzien?

 • EXISTENTIE EN ZINGEVING IN DE GGZ (2)

  Over menselijk lijden, (on)macht en professionaliteit

  05 jun 2019

  DE GEERTEKERK, UTRECHT

  €295

  Na ons succesvolle eerste congres over het thema Existentie en Zingeving in de GGZ, organiseren wij nu een vervolg hierop. Er wordt onder meer ingegaan het lijden van de cliënt in de GGZ en de existentiele en zingevingszorgvragen die hieruit voortkomen. Voorts wordt ingegaan op de macht en onmacht van professionals om met deze zorgvragen om te gaan. En hoe kunnen we deze inzichten vertalen naar passend professioneel handelen?

 • COMMUNICATIE EN INTERACTIE IN DE GGZ

  Werken aan betere uitkomsten zorg

  30 jan 2019

  REEHORST, EDE

  €295

  Dit congres wil eraan bijdragen om de kunst en kunde van effectieve communicatie en interactie weer vol in de schijnwerpers te plaatsen. Tijdens dit congres zullen aspecten uit onderzoek worden belicht, maar zal vooral ook zeer praktisch worden gekeken hoe we eraan bij kunnen dragen om communicatie en interactie in de gezondheidszorg te verbeteren. Het wordt een prikkelende dag die uitnodigt tot reflectie over uw eigen conversaties met cliënten. Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Sympopna in samenwerking met Bureau de Mat en Hogeschool Inholland.

 • LET'S MOVE

  LICHAMELIJKE GEZONDHEID EN LEEFSTIJL IN DE GGZ

  07 nov 2018

  REEHORST, EDE

  €295

  Deze congresdag vorm de start van een meerjarige campagne die we met verschillende sleutelorganisaties in gang willen gaan zetten. Toonaangevende sprekers zullen boeiende presentaties verzorgen rond uiteenlopende thema’s: Hoe gezond of ongezond is de GGZ in Nederland nu eigenlijk? Hoe kunnen wij als professionals letterlijk en figuurlijk in beweging worden gebracht ter bevordering van een gezonde cultuur en praktijk in de Nederlandse GGZ? Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Sympopna in samenwerking met Altrecht GGZ, Parnassia Groep, Hogeschool Inholland en UMC Utrecht.

 • INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRISIS

  COERCION AND INTENSIVE TREATMENT IN PSYCHIATRY (CCITP)

  18 oct 2018

  DE DOELEN, ROTTERDAM

  €595

  In 2018 the first international conference will take place in Rotterdam, the Netherlands, during which the latest knowledge concerning crisis, coercion and intensive treatment in psychiatry will be shared and discussed. The aim of the CCITP Conference is to bring together clients, caregivers, professionals (psychiatrists, psychologists, nurses, social workers and others), managers, policy makers and researchers to exchange knowledge and experiences about CCITP-related topics, and thereby to contribute to prevention of crisis, suicide, and coercion. Lees verder: https://www.ccitp.net/

 • EXISTENTIE EN ZINGEVING IN DE GGZ

  OP ZOEK NAAR NIEUWE BENADERINGEN

  14 jun 2018

  DE JANSKERK, UTRECHT

  €275

  Wanneer je met iemand in gesprek raakten het gesprek krijgt meer diepgang, dan wordt zichtbaar wat er voor iemand echt toe doet in zijn leven, wat iemands exi-stentie raakt. Het gesprek gaat dan over wat van waarde is, voor de persoon zelf en voor anderen. Het kan gaan om alle-daagse dingen die van waarde zijn voor iemands bestaan. Of om het besef van betekenis te willen zijn in deze wereld en over welke positieve bijdrage de persoon wil en kan leveren aan deze wereld.

 • SYMPOSIUM EETSTOORNISSEN

  HETNIEUWE HANDBOEK EETSTOORNISSEN

  06 jun 2018

  REEHORST, EDE

  €310

  In juni 2018 verschijnt het nieuwe Handboek Eetstoornissen met een omvattend overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, risicofactoren, preventie, behan- deling en nazorg. Dit boek is mede gebaseerd op de Zorgstandaard Eetstoornissen (verschenen in december 2017) die beschrijft waar goede zorg voor deze doelgroep aan moet voldoen.

 • SOMATIEK EN LEEFSTIJL IN DE GGZ

  MOGELIJKHEDEN TOT VERBETERING

  15 feb 2018

  HOGESCHOOL INHOLLAND-DIEMEN

  €30

  De afgelopen twee jaren is het project ‘Leefstijl En Fysieke gezondheid van pa- tienten met EPA’ (LEF) uitgevoerd, met als doel de implementatie en de effecten te onderzoeken van een interventiepro- gramma voor somatische screening en leefstijlbevordering bij patienten met EPA. Dit mini-symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van de afronding van dit project. We kunnen er veel van leren en daarom willen we de bevindingen graag met u delen. Naast de resultaten van dit LEF-project belichten we tevens diverse aspecten van het thema gezondheid in de GGZ.

CONTACTGEGEVENS 

Email  info@sympopna.nl

Postadres:
Postbus 14109

3508 SE Utrecht

NAVIGATIE

© 2002-2019 Stichting Sympopna

STUUR ONS EEN BERICHT