PRIVACY STATEMENT

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of van onze diensten gebruik maakt en waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

 

Stichting Sympopna, gevestigd Van Alphenstraat 38 bis te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Stichting Sympopna

van Alphenstraat 38 bis 3581 JC, Utrecht

https://www.sympopna.nl

+31 6 831 91 953

Casper Nusselder is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Sympopna.

 

Hij is te bereiken via info@sympopna.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Sympopna verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Werkgever

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Functie

 • Beroep

 • BIG nummer (in relatie tot uw functie)

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijk gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@sympopna.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Sympopna verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registreren als deelnemer aan door Stichting Sympopna georganiseerd Congres of evenement

 • Het afhandelen van uw betaling factuur

 • Registreren van uw deelname/aanwezigheid bij diverse accreditatieregisters

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder of laatste nieuws en uitnodiging voor het geboekte evenement naar het emailadres

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe meld ik mij af voor de persoonlijke aanbiedingen van Stichting Sympopna?

Afmelden voor persoonlijke berichtgeving (mailing/nieuwsbrieven) kan door een mail met verzoek te sturen naar emailadres administratie@sympopna.nl. Ook is onderaan elke nieuwsbrief een button aanwezig waarmee u zich direct kan uitschrijven en vanaf dat moment geen nieuwsbrieven/ berichten meer ontvangt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Sympopna gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Sympopna neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@sympopna.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Sympopna neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Sympopna) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Sympopna bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens deelnemers: Inschrijving deelname/ Facturen > bewaartermijn 7 jaar > Reden belastingtechnisch. Emailadressen > Reden informeren over aanbiedingen, diensten en komende congressen, bewaartermijn stopt direct indien er wordt uitgeschreven via nieuwsbrief of een verzoek via mail wordt gedaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Sympopna verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Sympopna blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Sympopna en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@sympopna.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Sympopna wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS 

Email  info@sympopna.nl

Postadres:
Postbus 14109

3508 SE Utrecht

NAVIGATIE

© 2002-2019 Stichting Sympopna

STUUR ONS EEN BERICHT

arrow&v