sluit vensterpresentaties :

Symposium ‘Ontwrichting binnen de zorg’


23 november 2009 - Congrescentrum "De Reehorst" Ede

Klik op de presentatie om deze te openen / downloaden.
Nadat de presentatie is geopend kunt u deze middels optie 'bestand' en
'opslaan als' opslaan op uw computer.

* geduld met downloaden presentaties, snelheid is mede afhankelijk van de gebruikte
  computer.
plenaire sessies


plenair 1
Spreker - Dorothe Ernste
Heftige problematiek heftig behandeld.
plenair 2
Spreker - Sam Gerrits
Het perspectief van de ervaringsdeskundige op ontwrichtend gedrag.
plenair 3
Spreker - Martin Roeten
12:15 - Kritische reflectie op ontwrichtend gedrag in de psychiatrie.

Bijeenkomsten


bijeenkomst 1
Spreker -Tom Kuipers
Attitudes van hulpverleners bij ontwrichtend gedrag.bijeenkomst 2 - * niet beschikbaar


bijeenkomst 3
Spreker -Mariet Clerkx
Ontwrichtend gedrag in de verstandelijk gehandicaptenzorg.bijeenkomst 4 - * niet beschikbaar


bijeenkomst 5
Spreker -Didier Rammers - Tom van Son
Het CCE wat kun je daar nou mee?.bijeenkomst 6
Spreker -Mathilde Bos
Behandeling van ontwrichtend gedrag op een Centrum voor Intensieve Behandeling (CIB).bijeenkomst 7 - * niet beschikbaar


presentatie 8
Spreker -Casper Nusselder
‘Verbale Judo’ als een duurzame techniek om weerstanden om te buigen.bijeenkomst 9 - * niet beschikbaar


bijeenkomst 10
Spreker -Roland van de Sande
Risicotaxatie bij ontwrichtend/agressief gedrag.bijeenkomst 11
Spreker -Berno van Meijel
Zelfverwonding als bron van ontwrichting: naar een effectieve interventiestrategie voor hulpverleners.bijeenkomst 12
Spreker -Tijl Huygen en Rob Hollander
Zorg voor personeel.* even geduld met downloaden van deze presentaties op uw computer.