Let's move - Lichamelijke gezondheid en leefstijl in de GGZ

De Reehorst, Ede -


      

Let’s move! Lichamelijke gezondheid en leefstijl in de GGZ

De afgelopen jaren is het onderwerp ‘lichamelijke gezondheid en leefstijl’ steeds prominenter op de agenda van de GGZ komen te staan. Er zijn de afgelopen jaren landelijke multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden verschenen rond de onderwerpen somatische screening, co-morbiditeit en leefstijlbevordering in de GGZ. Er zijn tal van initiatieven op landelijk, maar vooral op lokaal niveau van start gegaan om te zorgen voor een betere lichamelijke gezondheid bij mensen met een psychiatrische aandoening. Toch is het niet zo eenvoudig! Te midden van de hectiek van de alledaagse zorg en behandeling lijkt de ruimte soms beperkt om doelgericht aandacht aan deze onderwerpen te besteden. Voor professionals zijn de onderwerpen somatiek en leefstijl relatief nieuw, waarbij het lastig is om deze in de dagelijkse praktijk van hulpverlening handen en voeten te geven. Het vereist nieuwe vaardigheden om samen met de cliënt te werken aan een betere lichamelijke gezondheid.

Maar cijfers liegen niet. Met een sterk verhoogd risico op een veelheid aan lichamelijke aandoeningen en een verkorte levensverwachting tot wel 25 jaar bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, is de noodzaak tot het bieden van integrale zorg en behandeling – met aandacht voor lichaam én psyche – een absolute noodzaak. Hierbij gaat het niet alleen over preventie en behandeling gericht op de cliënt, maar ook hoe we als professionals een gezondheidsbevorderende cultuur in de GGZ kunnen realiseren. Practice what you preach … en goed voorbeeld doet goed volgen!

Deze congresdag vormt de start van een meerjarige campagne die we met verschillende sleutelorganisaties in gang willen gaan zetten. Toonaangevende sprekers zullen boeiende presentaties verzorgen rond uiteenlopende thema’s: Hoe gezond of ongezond is de GGZ in Nederland nu eigenlijk? Hoe kunnen wij als professionals letterlijk en figuurlijk in beweging worden gebracht ter bevordering van een gezonde cultuur en praktijk in de Nederlandse GGZ? En hoe is de cliënt het beste (duurzaam) in beweging te krijgen? Wat is er bekend over de wetenschappelijke effectiviteit van leefstijlinterventies? Hoe zou e-Health bij kunnen dragen aan de gestelde doelen op het gebied van lichamelijke gezondheid en leefstijl?
Naast de plenaire presentaties zal een 8-tal masterclasses worden georganiseerd waarin praktische toepassingen van gezondheidsbevordering in de GGZ centraal staan.

Deze congresdag wordt georganiseerd voor professionals van alle disciplines in de GGZ. En ook voor beleidsmakers! Want zij stellen immers de voorwaarden om werk te kunnen maken van gezondheidsbevordering in de GGZ. Samen staan we sterk!

U bent van harte welkom op 7 november aanstaande.

De Programmacommissie

Prof. dr. Wiepke Cahn (voorzitter)
Prof. dr. Marieke Pijnenborg
Anneke Wijtsma
Dr. Jooske van Buschbach
Drs. Roxanne Vernimmen
Jan Berndsen
Casper Nusselder
Prof. dr. Berno van Meijel

DAGVOORZITTERS
Marc de Hond , presentator, spreker en theater maker
Sonja van Hamersveld , verpleegkundig specialist GGZ, founder Charly Green


PROGRAMMA

08.30 - 09.30 uur - Ontvangst congresdeelnemers

09.30 - 09.40 uur - Welkom door dagvoorzitter Marc de Hond

09.40 - 09.50 uur - Opening van het congres

09.50 - 10.20 uur
Hoe gezond is de GGZ?
Prof. dr. Wiepke Cahn
Hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen / Psychiater | Universitair Medisch Centrum Utrecht

10.20 - 10.50 uur
Somatiek en leefstijl in de praktijk. Praktische perspectieven en toepassing van ehealth
Dr. Frederike Jörg
Senior onderzoeker| Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG
Sonja van Hamersveld
Verpleegkundig specialist GGZ | founder Charly Green

10.50 - 11.20 uur - Pauze

11.20 - 11.50 uur
Move more, sit less, & sleep better? Het belang van gezonde leefstijl in de GGZ
Dr. Tim Takken
Inspanningsfysioloog | Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht

11.50 - 12.00 uur - Intermezzo door danser Gil The Grid

12.00 - 12.30 uur
Roken? ... Laat je niet gek maken!
Drs. Pauline Dekker
Longarts | Rode kruis ziekenhuis
Drs. Wanda de Kanter
Longarts | Antoni van Leeuwenhoek

12.30 - 13.30 uur    Lunch

13.30 - 15.00 uur    Masterclasses

15.00 - 15.30 uur    Pauze

15.30 - 16.00 uur
De agenda voor de GGZ op het gebied van lichamelijke gezondheid en leefstijl in Nederland
Drs. Marjan ter Avest
Directeur bestuurder MIND

16.00 - 16.30 uur
Sport, mijn beste medicijn
Saskia Bos
Auteur van het boek Schizofrenie en bergen beklimmen

16.30 uur             BorrelMASTERCLASSES
13.30 – 15.00 uur

1. Masterclass Gewichtstoename door medicatie – voeding als leefstijlinterventie

Marjo Hagoort
Diëtist | GGz Centraal
Anneke Wijtsma
Diëtist | GGZ inGeest

2. Masterclass Gill, (Gezond in Lichaam en Leefstijl)
Met passende tools en technieken naar meer gezondheid in de GGZ

Sonja van Hamersveld
Verpleegkundig specialist GGZ | founder Charly Green
Digna van der Kellen
Verpleegkundig specialist GGZ | uTOPiGGZ, Parnassia Groep

3. Masterclass Somatiek in de verslavingszorg

Drs. Dimar Elphick
ANIOS | Jellinek Utrecht
Jackie Middeldorp
Verpleegkundig specialist GGZ | Jellinek

4. Masterclass Somatiek GGZ binnen de huisartsenzorg, voorbeelden uit de beroepspraktijk

Krissie Aerts
Programmamanager, Verpleegkundig specialist GGZ | Huisartsen Utrecht Stad

5. Masterclass Lichamelijk onderzoek … Hoe doe je dat ook al weer?

Drs. Anand Ramlal
Internist | Parnassia Groep
Drs. Sjaak Hurkmans
Huisarts | Parnassia Groep

6. Masterclass Bijwerkingen en interacties van medicatie, in het bijzonder psychofarmaca

Dr. Heshu Abdullah-Koolmees
AIOS Ziekenhuisfarmacie, Epidemioloog | Universitair Medisch Centrum Utrecht
Dr. P. Roberto Doornebal-Bakker
Psychiater, plv opleider, researcher, genetisch epidemioloog | GGz Centraal en Universiteit Maastricht

7. Masterclass Van onderzoek terug naar de werkvloer: leefstijlinterventies in de praktijk

Jeroen Deenik, MSc
Promovendus, gezondheidspsycholoog, psychomotorisch therapeut | GGz Centraal

8. Masterclass Impact van slaapstoornissen en passende interventies

Prof. dr. Marike Lancel
Bijzonder hoogleraar Slaap en psychopathologie| Rijks Universiteit Groningen
Somnoloog | Slaapcentrum voor Psychiatrie Assen, GGZ Drenthe


ACCREDITATIE
5 punten - Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)

5 punten - Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

5 punten - Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

5 punten - Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)

5 punten - NIP-Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP

Accreditatie wordt ook aangevraagd voor:
  • ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
  • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
  • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • Accreditatiebureau - FGzPt
  • Registerplein
  • Register Vaktherapie

ORGANISATIE
Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Sympopna in samenwerking met Altrecht GGZ, Parnassia Groep, Hogeschool Inholland en UMC Utrecht.

DOELGROEP
Professionals van alle disciplines in de zorg en beleidsmakers.

LOCATIE
Congrescentrum 'De Reehorst'
Bennekomseweg 24 - 6717 LM Ede (Gld)
Tel. 0318 - 75 03 00
'De Reehorst' ligt op loopafstand van het NS-station Ede-Wageningen.
Bij 'De Reehorst' is ruime parkeergelegenheid.

KOSTEN
€ 295,00

Studenten (zonder vast inkomen), ervaringsdeskundigen (niet in loondienst) en familie kunnen een korting aanvragen van 20% via emailadres: info@sympopna.nl
INSCHRIJVING
Inschrijving geschiedt digitaal door ons online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. U ontvangt direct na inschrijving automatisch een bevestiging / factuur in de mailbox van het door u opgegeven mailadres op het inschrijfformulier.

Na uw inschrijving maakt u het inschrijfgeld over op bankrekening NL73ABNA0541186108 van Stichting Sympopna, onder duidelijke vermelding van uw naam en factuurnummer. Ofwel u kruist de eenmalige machtiging aan op het digitale inschrijfformulier. Inschrijving verplicht tot betaling.

Inschrijfvoorwaarden:
U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk (mail) en is mogelijk tot 25 oktober 2018. De annuleringskosten bedragen 15 euro. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 25 oktober 2018 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver.

INFORMATIE
Congressecretariaat Stichting Sympopna
Postbus 14109, 3508 SE Utrecht
Tel. 06 - 83191953
Email: info@sympopna.nl
Website: www.sympopna.nl