‘Eetstoornissen’

Het nieuwe handboek eetstoornissen - actuele ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling

6 Juni 2018 - De Reehorst, Ede

Het nieuwe Handboek Eetstoornissen
Actuele ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling

Dagvoorzitter: prof. dr. Annemarie van Elburg

In juni 2018 verschijnt het nieuwe Handboek Eetstoornissen met een omvattend overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van somatische, (neuro-)psychologische en sociale aspecten die een rol spelen in het ontstaan en de gevolgen van verschillende eetstoornissen. Daarbij wordt uitvoerig ingegaan op diagnostiek, risicofactoren, preventie, behandeling en nazorg. Dit boek is mede gebaseerd op de binnenkort te verschijnen Zorgstandaard Eetstoornissen die beschrijft waar goede zorg voor deze doelgroep aan moet voldoen. Voor professionals biedt het nieuwe Handboek een bruikbaar overzicht van de meest recente kennis over eetstoornissen en de vertaling daarvan naar de behandelpraktijk.

Naar aanleiding van het verschijnen van het handboek organiseren Stichting Sympopna en Uitgeverij De Tijdstroom het symposium ‘Het nieuwe Handboek Eetstoornissen. Actuele ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling’. Tijdens dit symposium worden algemene thema’s die voor alle professionals op het terrein van eetstoornissen interessant zijn gecombineerd met verdiepende thema’s voor geïnteresseerden op een bepaald gebied. Algemene thema’s zijn de epidemiologie van eetstoornissen, genetisch-biologische aspecten, ethische aspecten van zorg en behandeling, participatie van ouders, co-morbiditeit en gezonde voeding. Meer specifieke thema’s zijn onder meer: farmacologische behandeling, preventie en vroegtijdige signalering, effectieve organisatie van zorg, e-health, zelfhulp, psychologische behandelingen, non-verbale therapievormen, somatische diagnostiek, voedingsmanagement, samenwerking met familieleden, herstel en terugvalpreventie. Kortom, voor ieder wat wils.

In de ochtend zal een aantal toonaangevende sprekers ingaan op de algemene thema’s. In de middag kunt u kiezen uit een 14-tal interactieve presentaties waarin experts hun kennis en inzichten ten aanzien van meer specifieke thema’s met u zullen delen.

Reserveert u 6 juni alvast in uw agenda. Het definitieve programma zal half december gereedkomen. U kunt nu al voorinschrijven voor dit symposium. U krijgt dan bericht als het definitieve programma gereed is en de definitieve inschrijving is gestart voor dit symposium.

We hopen u te mogen verwelkomen in Ede!

PROGRAMMACOMMISSIE
Prof. dr. Annemarie van Elburg (voorzitter)
Dr. Greta Noordenbos
Prof. dr. Hans Wijbrand Hoek
Tamara Berends, MSc.


KEYNOTE SPEAKERS
Prof. dr. Wijbrand Hoek
Prof. dr. Hans van Delden
Prof. dr. Roger Adan
Saskia Schnitzler
Prof. dr. Myriam Vervaet
Prof. dr. Jaap Seidell


ACCREDITATIE
Accreditatie wordt aangevraagd voor:
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • NIP-Eerstelijnspsychologie (NIP)
 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten- (FGzPt)
 • Registerplein
 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en oudere geneeskunde)(ABC1)
 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
 • Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • NVRG (Relatie- en gezinstherapie, Systeemtherapie)
 • NVK (Kinderartsen)
 • NIP-K&J (Kinder- en Jeugdpsychologie)
 • NVO-OG (Othopedagogen-Generalisten)
 • NVD (kwaliteitsregister paramedici (Diëtisten))
 • VGCt (Cognitief gedragstherapeuten)
 • Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)


LOCATIE
Congrescentrum 'De Reehorst'
Bennekomseweg 24 - 6717 LM Ede (Gld)
Tel. 0318 - 75 03 00
'De Reehorst' ligt op loopafstand van het NS-station Ede-Wageningen.
Bij 'De Reehorst' is ruime parkeergelegenheid.

VOORINSCHRIJVING (* Let op, dit is geen definitieve inschrijving!)
U kunt zich voorinschrijven voor dit symposium. U kunt ons online voorinschrijfformulier invullen en verzenden. U ontvangt dan automatisch bericht als het programma gereed is en de definitieve inschrijving wordt gestart. U kunt zich dan definitief inschrijven!

INFORMATIE
Congressecretariaat Stichting Sympopna
Postbus 14109, 3508 SE Utrecht
Tel. 06 - 83191953
Email: info@sympopna.nl
Website: www.sympopna.nl