VERDER KIJKEN VERDER KOMEN - Een blik op de toekomst van de forensische psychiatrie

13 jun 2019
DE DOELEN, ROTTERDAM
​Vroegboekkorting €275 tot 1 april. Daarna €295.
NWO logo - RGB.jpg
event-1 [Original Resolution].jpg

Bent u geïnteresseerd in innovatieve behandelmethodieken en -technieken binnen de forensische zorg? Dit congres biedt inzicht in een aantal van deze recente innovaties. Hoe zal de forensische psychiatrie er over 10 jaar uitzien? Presenteer uw poster over uw onderzoek of praktijkinnovatie op het Fivoorcongres en ding mee naar de posterpijs!

 

INSCHRIJVING

Inschrijving geschiedt digitaal door ons online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. U ontvangt direct na inschrijving automatisch een bevestiging / factuur in de mailbox van het door u opgegeven mailadres op het inschrijfformulier. 

 

Na uw inschrijving maakt u het inschrijfgeld over op bankrekening NL73ABNA0541186108 van Stichting Sympopna, onder duidelijke vermelding van uw naam en factuurnummer. Ofwel u kruist de eenmalige machtiging aan op het digitale inschrijfformulier. Inschrijving verplicht tot betaling. 

VOORWAARDEN

U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk (mail) en is mogelijk tot 29 mei 2019.

 

De annuleringskosten bedragen €20,00. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 29 mei 2019 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver. 

DOELGROEP

Het congres richt zich op alle professionals, managers, onderzoekers en beleidsmakers werkzaam in de forensische psychiatrie.

LOCATIE

Congrescentrum De Doelen te Rotterdam

KOSTEN

Vroegboekkorting €275 tot 1 april. Daarna €295.

ORGANISATIE

Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Sympopna in samenwerking met Fivoor

lo222.png

ACCREDITATIE

Accreditatie voor dit congres is aangevraagd bij:

  • ​Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&VN en Register Zorgprofessionals

  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

  • NIP-Eerstelijnspsychologie (NIP)

  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)

  • Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)

  • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)

  • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en oudere geneeskunde)(ABC1) 

  • Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ) 

PROGRAMMA

Het volledige programma zal naar verwachting begin 2019 bekend worden gemaakt.

INHOUD

In de forensische psychiatrie worden steeds meer technologische vernieuwingen ter verbetering van assessment en behandeling ontwikkeld, getest en geïmplementeerd. Te denken valt aan het gebruik van zogenaamde mobiele wearables waarmee psychofysiologische gegevens van patiënten kunnen worden verzameld en geanalyseerd. Hiermee kan bijvoorbeeld de hartritme-variabiliteit en huidgeleiding worden gemeten ter voorspelling van agressie.

 

Op 13 juni organiseert Fivoor – een instelling voor forensische en intensieve psychiatrie - een congres over dergelijke vernieuwingen onder de titel: "Verder kijken, verder komen". Dit is ook het motto van Fivoor waarmee zij haar toekomstvisie betreffende innovatieve ontwikkelingen in de psychiatrische behandeling en zorg onderstreept.

 

Tijdens het congres zal een aantal professionals en wetenschappers verschillende innovatieve methodieken en technieken presenteren, met daarbij aandacht voor zowel het klinische als wetenschappelijke perspectief.  Er wordt ingegaan op de meerwaarde van deze innovaties voor de forensisch psychiatrische behandelpraktijk. Hoe zal de forensische psychiatrie zich ontwikkelen de komende jaren?

 

De gerenommeerde wetenschapper prof. dr. Adrian Raine van de University of Pennsylvania zal zijn bijdrage aan dit congres leveren. Hij zal zijn licht laten schijnen op actuele ontwikkelingen op het gebied van neurobiologie van agressie, met daarbij aandacht voor de praktische implicaties voor de toekomst. 

Het volledige programma zal naar verwachting begin 2019 bekend worden gemaakt.

Dit congres zal ook in het teken staan van het afscheid van drs. Machiel Polak als bestuurder van Fivoor. Meer dan 20 jaar leidde hij als bestuurder FPC de Kijvelanden, en later Fivoor. Hij zal terugblikken op deze periode en - in lijn met het thema van het congres - vooral ook vooruitblikken op de wenselijke koers van de forensische psychiatrie in Nederland en Vlaanderen in de komende 20 jaar.

 

Het belooft een inspirerend congres te worden! Reserveert u de datum van 13 juni alvast in uw agenda.

 

DE PROGRAMMACOMMISSIE

 

Prof. dr. Stefan Bogaerts

Hoogleraar forensische psychologie aan de Universiteit van Tilburg, departement ontwikkelingspsychologie en directeur-hoogleraar Onderzoek en Behandelinnovatie Fivoor/ FPC De Kijvelanden

 

Prof. dr. Henk Nijman

Senior onderzoeker bij Fivoor en bijzonder hoogleraar forensische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

 

Drs. Floor van Dijk

Psychiater, voormalige bestuurder Fivoor / FPC De Kijvelanden

 

Drs. Machiel Polak

Psychiater/voorzitter bestuur Fivoor / FPC De Kijvelanden


Prof. dr. Berno van Meijel

Lector en hoogleraar GGZ-verpleegkunde Hogeschool Inholland, Amsterdam UMC, Parnassia Groep en Opleidingsinstelling GGZ-VS

 

Casper Nusselder

Voorzitter stichting Sympopna