HOOGSENSITIVITEIT -Bevindingen uit de wetenschap, richtlijnen voor de praktijk.

21 juni 2019
REEHORST, EDE
€295

Hoogsensitiviteit .. een begrip dat in de volksmond de nodige bekendheid geniet, al dan niet gestaafd door de wetenschap. Maar wat zeggen recente wetenschappelijke inzichten nu over het begrip hoogsensitiviteit? En wat is de betekenis ervan voor de praktijk van de GGZ en Pedagogiek? Tijdens dit congres worden wetenschappelijke inzichten gepresenteerd en wordt er vooral ingegaan op de praktische implicaties voor de diagnostiek en behandeling/begeleiding.

INHOUD

Hoogsensitiviteit … voor menigeen roept dit de associatie op met een vaag begrip zonder afdoende (wetenschappelijke) onderbouwing. Het begrip wordt op allerlei manieren gebruikt en het label wordt te pas en te onpas aan zowel kinderen als volwassenen toegekend. De onheldere theoretische beschouwingen en brede toepassingen in de praktijk van alledag leiden al met al tot veel misverstanden. 


De eerste vraag die gesteld moet worden is: bestaat hoogsensitiviteit? Recent wetenschappelijk onderzoek toont inderdaad aan dat hoogsensitieve personen de wereld op een geheel eigen manier waarnemen en ervaren. Het onderzoek laat ook zien dat hoogsensitieve personen een (soms sterk) verhoogde kwetsbaarheid hebben voor stress, angsten, depressie en burn-out. De beperkte erkenning van hoogsensitiviteit in de geestelijke gezondheidszorg kan ertoe leiden dat diagnoses foutief worden gesteld, bijvoorbeeld wanneer bij hoogsensitieve kinderen of adolescenten ten onrechte de diagnose autisme spectrum stoornis (ASS) of AD(H)D wordt gesteld. Er zijn ook grote praktische consequenties, bijvoorbeeld wanneer bij hoogsensitieve volwassenen onvoldoende beschermende maatregelen in de werksituatie worden geboden met op termijn arbeidsgerelateerde uitval tot gevolg. 

Na de eerste wetenschappelijke noties van de Amerikaanse psychologe Elaine Aron, die het begrip hoogsensitiviteit introduceerde, hebben onderzoekers in onder meer Nederland en België zich ingespannen om het concept verder wetenschappelijk te onderbouwen, zowel onder kinderen als volwassenen. Dit heeft geheel nieuwe inzichten opgeleverd, onder meer ten aanzien van patronen en afwijkingen in de informatieverwerking die ook aantoonbaar zijn via functionele MRI-scans. Met recent ontwikkelde valide en betrouwbare tests is vastgesteld dat naar schatting 15 à 20% van de bevolking hoogsensitief is. 
 

Tijdens dit congres wordt ingegaan op de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent hoogsensitiviteit bij kinderen en volwassenen. Daarnaast wordt ook ingegaan op praktische implicaties voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. 

 

Dit congres richt zich op hulpverleners en andere belangstellenden in de GGZ en welzijn die in hun dagelijkse werk in aanraking komen met hoogsensitieve personen, zowel kinderen, adolescenten als volwassenen.

 

Het belooft een zeer boeiend congres te worden met toonaangevende sprekers uit diverse werkvelden. Reserveert u de datum van 21 juni alvast in uw agenda. We verwachten dat het volledige programma medio maart beschikbaar is via www.sympopna.nl


De programmacommissie

 

Prof. dr. Jan Buitelaar
Hoogleraar - Faculteit der Medische Wetenschappen (UMCN), Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud Universiteit

 

Marjan Hof 
Psychiatrisch verpleegkundige & coach, trainer en ondernemer We-Fixx B.V. 

 

Dr. Judith Homberg 
Universitair hoofddocent - Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud Universiteit

 

Danielle te Kaat, MSC. 
Gezondheidswetenschapper & coach, trainer en ondernemer We-Fixx B.V.

 

Prof. dr. Berno van Meijel
Lector en hoogleraar GGZ-verpleegkunde Hogeschool Inholland, Amsterdam UMC, Parnassia 
Groep en Opleidingsinstelling GGZ-VS

 

CONTACTGEGEVENS 

Email  info@sympopna.nl

Postadres:
Postbus 14109

3508 SE Utrecht

NAVIGATIE

© 2002-2019 Stichting Sympopna

STUUR ONS EEN BERICHT