Let’s Move On

Samen verder werken aan een gezonde leefstijl in de GGZ

27 nov 2019
REEHORST, EDE
295 euro
NWO logo - RGB.jpg
event-1 [Original Resolution].jpg

Let’s move on! Na ons eerste succesvolle congres in 2018 over het bevorderen van de lichamelijke gezondheid en leefstijl van cliënten in de GGZ organiseren we nu een vervolg. Want er is nog veel werk te doen! We weten al veel, maar er is actie nodig om tot duurzame veranderingen te komen in de GGZ. Veranderingen op het niveau van de cliënt, de hulpverlener en de organisatie en het bestuur binnen de GGZ. Met plenaire lezingen en interessante workshops zal het een inspirerende dag worden die uitnodigt tot verandering.

 

Inschrijving

Inschrijving geschiedt digitaal door ons online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. U ontvangt direct na inschrijving automatisch een bevestiging / factuur in de mailbox van het door u opgegeven mailadres op het inschrijfformulier.

 

Na uw inschrijving maakt u het inschrijfgeld over op bankrekening NL73ABNA0541186108 van Stichting Sympopna, onder duidelijke van uw betalingskenmerk (16 cijfers). Ofwel u kruist de eenmalige machtiging aan op het digitale inschrijfformulier. Inschrijving verplicht tot betaling. 

Voorwaarden

​U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk (mail) en is mogelijk tot 12 november 2019. 

De annuleringskosten bedragen €20,00. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 12 november 2019 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver. 

Doelgroep

Professionals van alle disciplines in de zorg en beleidsmakers.

Locatie

Congrescentrum Reehorst

Bennekomseweg 24

6717 LM Ede (Gld)

Tel. 0318 - 75 03 00

'Reehorst' ligt op loopafstand van het NS-station Ede-Wageningen. Bij 'Reehorst' is ruime parkeergelegenheid. 

Kosten

295 euro (vroegboekkorting á 20 euro tot 14 september)

 

Studenten en ervaringsdeskundigen niet werkzaam voor een GGZ instelling en familieleden kunnen een korting van 20% aanvragen via het inschrijfformulier Studenten en ervaringsdeskundigen (familieleden).

Organisatie

Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Sympopna in samenwerking met Altrecht GGZ, Parnassia Groep, Hogeschool Inholland en UMC Utrecht.

lo222.png

Accreditatie

​Accreditatie toegekend:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) 5 punten

 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) 5 punten

 • Accreditatiebureau – FGzPt 5 punten

 • KNGF 5 punten

 • LV POH GGZ 5 punten 

 • ADAP Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (NVD/EN) 5 punten

 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 5 punten

 • NVK (kinderartsen) 5 punten

 • Register Vaktherapie 5 punten

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 5 punten

 • NIP-Eerstelijnspsychologie 6 punten

 • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) 5 punten

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 5 punten

 • NIP Lichaamsgerichte psychologie 5 punten

 • KNGF accreditatienummer 28218: 5 punten

Programma

08.45 – 09.45 Ontvangst en registratie van de bezoekers

09.45 – 10.00 Opening door de dagvoorzitter 

Prof. dr. Wiepke Cahn  - Hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen / psychiater, Universitair Medisch Centrum Utrecht 

10.00 – 10.30 Leefstijlgeneeskunde
Prof. dr. Hanno Pijl - Hoogleraar Diabetologie, in het bijzonder de neuro-endocriene regulatie van diabetes en overgewicht

10.30 – 11.00 Breng je hersenen in beweging! (Kan dat wel?) 

Prof. dr. Andre Aleman  - Hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie, Universitair Medisch Centrum Groningen 

11.00 – 11.30 Pauze

11.30 – 11.40 Intermezzo
Gil the Grid
 
11.40 - 12.05 Een rookvrije GGZ: de volgende stap naar een GGZ zonder stigma?
Drs. Ariëtte van Reekum - Psychiater, bestuurslid NVvP en voormalig bestuurder GGZ Breburg

Anton van Balkom - Projectleider rookbeleid GGZ Breburg
Simone de Bruijn  - Voormalig voorzitter cliëntenraad GGZ Breburg 

12.05 - 12.30 Mijn lichaam straft ongekend hard

Irene van de Giessen - Directeur van Stichting HerstelTalent 

12.30 - 13.30 Lunch

13.30 - 14.30 Workshopronde 1

14.30 - 15.00 Theepauze

15.00 - 15.55 Workshopronde 2

​​

16.00 - 16.30 Wandelen is behandelen, hoe maak je het leuk en wat levert het op? 

Bas van de Goor - Directeur van de Bas van de Goor foundation

16.30 – 16.50 De visie van Paul Blokhuis 

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

16.50 Hapje & drankje

 
Workshops
Alle 8 workshops worden zowel in ronde 1 als 2 aangeboden
* klik op de titel om het abstract te openen.

1. Wat bevordert en belemmert implementatie van leefstijlinterventies en hoe kom ik daar achter?

Dr. Anne Looijmans, Dr. Frederike Jörg en Dr. Jeroen Deenik 

2. Stoppen met roken

Jentien Vermeulen PhD

3. E-health in somatiek en leefstijl: de eerste ervaringen in de praktijk met GILL

Sonja van Hamersveld en Digna van der Kellen

4. Leefstijlbevordering in groepen: ervaringen uit de SMILE studie

Florine Walburg en Willemijn van Berkel - de Joode 

5. Mee doen: sport en bewegen ook buiten de context van de zorg

Dr. Jooske van Buschbach

6. Body talks! 3Dimensionaal observeren en interveniëren in de GGZ met dans  

Ilona van der Meent en Sietske Boomsma

7. De waarde van bewegen binnen de GGz: perspectief en expertise van de psychomotorische therapeut 

Dr. Thomas Scheewe en Pim Hoek MA

8. Slaap en Psyche

​Barbara Mulder MSc

Inhoud

Let’s move on! Na ons eerste succesvolle congres in 2018 over het bevorderen van de lichamelijke gezondheid en leefstijl van cliënten in de GGZ organiseren we nu een vervolg. Want er is nog veel werk te doen! De uitdagingen op het gebied van gezondheid en leefstijl in de GGZ zijn bekend. De gezondheidsachterstand van cliënten in de GGZ ten opzichte van de algemene bevolking is erg groot en daarmee niet acceptabel. De verantwoordelijkheid van zowel professionals en bestuurders in de GGZ komt steeds scherper in zicht.

 

We hebben inmiddels een goed beeld van de aard en de omvang van gezondheidsproblemen en de factoren die deze ontlokken en in stand houden. Er valt veel te doen op het gebied van somatische screening, het uitvoeren van medische interventies, het bevorderen van een gezonde leefstijl, het realiseren van een gezonde leef- en werkomgeving, en het goed afstemmen van de organisatie van de zorg.

Actie is dus nodig, op verschillende fronten!

 

Er is actie nodig van de hulpverlener die werk maakt van gezondheids- en leefstijlbevordering. Hoe kan de hulpverlener de cliënt optimaal motiveren en ondersteunen om tot een betere gezondheid en leefstijl te komen? Hoe kan het zelfmanagement en de eigen regie van de cliënt worden bevorderd om zo tot duurzame gedragsverandering te komen? Hoe kan de hulpverlener een goede follow-up realiseren zodat het niet bij eenmalige activiteiten rondom gezondheidsbevordering blijft? Hoe kunnen familieleden en andere netwerkleden hier effectief aan bijdragen?

Maar niet alleen de hulpverlener en cliënt zijn aan zet. Een eenzijdige focus op hen doet geen recht aan dat wat ons gezamenlijk te doen staat. Duidelijk is geworden dat ook de organisatie en directe leef- en werkomgeving een cruciale rol spelen bij gezondheids- en leefstijlbevordering. Er moet dus ook goed naar organisatie, omgeving en voorwaarden gekeken worden. Acties gewenst dus van managers en bestuurders!

 

Voor nu geldt: in samenwerking aan de slag. Niet praten maar doen! Dat is het motto van dit congres.

 

Tijdens dit congres zullen plenaire lezingen en workshops worden verzorgd met steeds de vraag: hoe kunnen wij - cliënten, hulpverleners, familieleden, managers en bestuurders – afzonderlijk en in goede samenwerking concreet aan de slag gaan met het bevorderen van een goede lichamelijke gezondheid en leefstijl in de GGZ. Het zijn de resultaten die tellen!

 

Programmacommissie

Prof. dr. Wiepke Cahn
Dr. Frederique Jörg
Dr. Jooske van Buschbach
Ronald van Gool MSc
Dr. Jeroen Deenik
Prof. dr. Marieke Pijnenborg
Prof. dr. Berno van Meijel

Casper Nusselder