LET'S MOVE

LICHAMELIJKE GEZONDHEID EN LEEFSTIJL IN DE GGZ

07 nov 2018
REEHORST, EDE
€295
NWO logo - RGB.jpg
event-1 [Original Resolution].jpg

Deze congresdag vorm de start van een meerjarige campagne die we met verschillende sleutelorganisaties in gang willen gaan zetten. Toonaangevende sprekers zullen boeiende presentaties verzorgen rond uiteenlopende thema’s: Hoe gezond of ongezond is de GGZ in Nederland nu eigenlijk? Hoe kunnen wij als professionals letterlijk en figuurlijk in beweging worden gebracht ter bevordering van een gezonde cultuur en praktijk in de Nederlandse GGZ? Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Sympopna in samenwerking met Altrecht GGZ, Parnassia Groep, Hogeschool Inholland en UMC Utrecht.

 

Inschrijving

text
 

Voorwaarden

U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk (mail) en is mogelijk tot 24 october 2018.

 

De annuleringskosten bedragen €20,00. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 24 october 2018 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver. 

Doelgroep

Professionals van alle disciplines in de zorg en beleidsmakers. 

Locatie

Congrescentrum De Reehorst te Ede

Kosten

€275,00 
*na 15 september €295,00

Organisatie

Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Sympopna in samenwerking met Altrecht GGZ, Parnassia Groep, Hogeschool Inholland en UMC Utrecht. 

lo222.png

Accreditatie

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP): 5 punten

 • NIP-Eerstelijnspsychologie (NIP): 6 punten

 • NIP Lichaamsgericht werkend psycholoog: 5 punten

 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten- (FGzPt): 3 punten

 • Registerplein: 5 punten

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en oudere geneeskunde)(ABC1): 5 punten

 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN): 5 punten

 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 5 punten

 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN): 5 punten

 • NVK (Kinderartsen): 5 punten

 • Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POHGGZ): 5 punten

 • NVP Kwaliteitsregister Psychotherapie: 5 punten

 • ADAP Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (NVD/EN 4.5 punten


Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen ID 2571: 5 punten
KNGF accreditatienummer 27246: 5 punten

 

Tevens aangevraagd bij:

 • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/ NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Programma

08.30 - 09.30 Ontvangst congresdeelnemers

09.30 - 09.40 Welkom door dagvoorzitter

Marc de Hond

09.40 - 09.50 Opening van het congres

 

09.50 - 10.20 Hoe gezond is de GGZ in Nederland? Getallen en perspectieven vanuit de praktijk

Prof. dr. Wiepke Cahn - Hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen | psychiater | Universitair Medisch  Centrum Utrecht 

 

10.20 - 10.50 Somatiek en leefstijl in de praktijk. Praktische perspectieven en toepassing van ehealth

Dr. Frederike Jörg - Senior onderzoeker | Faculteit Medische Wetenschappen | UMCG

Sonja van Hamersveld - Verpleegkundig specialist GGZ | founder Charly Green

 

10.50 - 11.20 Pauze

 

11.20 - 11.50 Move more, sit less, & sleep better? Het belang van gezonde leefstijl in de GGZ

Dr. Tim Takken - Inspanningsfysioloog | Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht

 

11.50 - 12.00 Intermezzo door danser Gil The grid

12.00 - 12.30 Roken? … Laat je niet gek maken!

Drs. Pauline Dekker - Longarts | Rode kruis ziekenhuis

Drs. Wanda de Kanter - Longarts | Antoni van Leeuwenhoek 

 

12.30 - 13.30 Lunch

 

13.30 - 15.30 Masterclasses

 

15.00 - 15.30 Pauze

15.30 - 16.00 Lichaam en leefstijl in de GGZ: niet opdringen, wel aanbieden

Drs. Marjan ter Avest - Directeur bestuurder Mind

 

16.00 - 16.30 Sport, mijn beste medicijn

Saskia Bos - Auteur van het boek Schizofrenie en bergen beklimmen

 

16.30 Borrel

MASTERCLASSES

1. Gewichtstoename door medicatie – voeding als leefstijlinterventie

Marjo Hagoort - Diëtist | GGz Centraal

Anneke Wijtsma - Diëtist | GGz inGeest

2. Gill (Gezond in Lichaam en Leefstijl) 

Met passende tools en  technieken naar meer gezondheid in de GGZ 

Sonja van Hamersveld - Verpleegkundig specialist GGZ, founder Charly Green 

Digna van der Kellen - Verpleegkundig specialist GGZ | uTOPiGGZ, Parnassia Groep

3. Somatiek in de verslavingszorg 

Drs. Dimar Elphick - ANIOS | Jellinek Utrecht 
Jackie Middeldorp - Verpleegkundig specialist GGZ | Jellinek 
 

4. Somatiek GGZ binnen de huisartsenzorg, voorbeelden uit de beroepspraktijk

Krissie Aerts - Programmamanager, verpleegkundig specialist GGZ | Huisartsen Utrecht Stad

​​

5. Lichamelijk onderzoek… Hoe doe je dat ook al weer?

Drs. Anand Ramlal - Internist | Parnassia Groep

Drs. Sjaak Hurkmans - Huisarts | Parnassia Groep 

6. Bijwerkingen en interacties van medicatie, in het bijzonder psychofarmaca

Dr. Heshu Abdullah-Koolmees - AIOS  Ziekenhuisfarmacie, Epidemioloog  | Universitair Medisch Centrum Utrecht

Dr. P. Roberto Doornebal-Bakker -  Psychiater, plv opleider, researcher, genetisch epidemioloog | GGz Centraal en Universiteit Maastricht

 

7. Van onderzoek terug naar de werkvloer:  leefstijlinterventies in de praktijk Jeroen Deenik, MSc - Promovendus, gezondheidspsycholoog,  psychomotorisch therapeut | GGz Centraal 

8. Impact van slaapstoornissen en passende interventies

Dr. Gerrit de Niet - Zelfstandig opleider | TXZorgt  Psychiatrisch verpleegkundige | Pro Persona 

Inhoud

De afgelopen jaren is het onderwerp ‘lichamelijke gezondheid en leefstijl’ steeds prominenter op de agenda van de GGZ ko men te staan. Er zijn de afgelopen jaren landelijke multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden verschenen rond de onderwerpen somatische screening, co-morbiditeit en leefstijlbevordering in de GGZ. Er zijn tal van initiatieven op landelijk, maar vooral op lokaal niveau van start gegaan om te zorgen voor een betere lichamelijke gezondheid bij mensen met een psychiatrische aandoening. Toch is het niet zo eenvoudig! Te midden van de hectiek van de alledaagse zorg en behandeling lijkt de ruimte soms beperkt om doelgericht aandacht aan deze onderwerpen te besteden. Voor professionals zijn de onderwerpen somatiek en leefstijl relatief nieuw, waarbij het lastig is om deze in de dagelijkse praktijk van hulpverlening handen en voeten te geven. Het vereist nieuwe vaardigheden om samen met de cliënt te werken aan een betere lichamelijke gezondheid.

 

Maar cijfers liegen niet. Met een sterk verhoogd risico op een veelheid aan lichamelijke aandoeningen  en een verkorte levensverwachting tot wel 25 jaar bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, is de noodzaak tot het bieden van integrale zorg en behandeling - met aandacht voor lichaam én psyche - een absolute noodzaak. Hierbij gaat het niet alleen over preventie en behandeling gericht op de cliënt,  maar ook hoe we als professionals een gezondheidsbevorderende cultuur in de GGZ kunnen realiseren. Practice what you preach … en goed voorbeeld doet goed volgen!

Deze congresdag vorm t  de  star t van  een meerjarige campa g ne die  we met verschillende sleutelorganisaties in gang willen gaan zetten. Toonaangevende sprekers zullen boeiende presentaties verzorgen rond uiteenlopende thema’s: Hoe gezond of ongezond is de GGZ in Nederland nu eigenlijk? Hoe kunnen wij als professionals letterlijk en figuurlijk in beweging worden gebracht ter bevordering van een gezonde cultuur en praktijk in de Nederlandse GGZ? En hoe is de cliënt het beste (duurzaam) in beweging te krijgen? Wat is er bekend over de wetenschappelijke effectiviteit van leefstijlinterventies? Hou zou e-Health bij kunnen dragen aan de gestelde doelen op het gebied van lichamelijke gezondheid en leefstijl? Naast de plenaire presentaties zal een 8-tal masterclasses worden georganiseerd waarin praktische toepassingen van gezondheidsbevordering in de GGZ centraal staan.


Deze congresdag wordt georganiseerd voor professionals van alle disciplines in de GGZ. En ook voor beleidsmakers! Want zij stellen immers de voorwaarden om werk te kunnen maken van gezondheidsbevordering in de GGZ. Samen staan we sterk! 

 

U bent van harte welkom op 7 november aanstaande.

Programmacommissie

 • Prof. dr. Wiepke Cahn (voorzitter)

 • Prof. dr. Marieke Pijnenborg

 • Anneke Wijtsma

 • Dr. Jooske  van Buschbach 

 • Drs. Roxanne Vernimmen

 • Jan Berndsen

 • Casper Nusselder

 • Prof. dr. Berno van Meijel