On demand HOOGSENSITIVITEIT 2

Bevindingen uit de wetenschap, richtlijnen voor de praktijk.

27 nov 2020
On demand
€145,- ervaringsdeskundige €95,-
NWO logo - RGB.jpg
event-1 [Original Resolution].jpg

Hoogsensitiviteit, een steeds vaker terugkerend thema in de maatschappij. De term hoogsensitiviteit lijkt gelukkig steeds meer bekendheid te krijgen. Vorig jaar juni is het congres voor het eerst georganiseerd en de opkomst was groot. Vanwege de enorme belangstelling is er voor gekozen het congres wederom terug te laten komen. Inmiddels zijn diverse wetenschappers bezig met het thema hoogsensitiviteit, waardoor wellicht nieuwe inzichten gepresenteerd kunnen worden

Presentaties bekijken (gebruik password uit e-mail)


On demand terugkijken incl. accreditatie €145,- 

Voor ervaringsdeskundige €95,- 

 

Inschrijving

Inschrijving geschiedt digitaal door ons online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden.
U ontvangt direct na inschrijving automatisch een bevestiging / factuur in de mailbox van het door u opgegeven mailadres op het inschrijfformulier.


Na uw inschrijving maakt u het inschrijfgeld over op IBAN: NL92RABO0139441719 BIC: RABONL2U ten name van: Stichting Derdengelden Sisow B.V., onder duidelijke vermelding van betalingskenmerk (16 cijfers) of betaal via iDeal. Na inschrijving bent u verplicht tot betaling.

Voorwaarden

U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk (mail) en is mogelijk tot 13 november 2020

 

De annuleringskosten bedragen €20,00. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 13 november 2020 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver. 

Doelgroep

Dit congres richt zich op hulpverleners en andere belangstellenden in de GGZ en welzijn die in hun dagelijkse werk in aanraking komen met hoogsensitieve personen, zowel kinderen, adolescenten als volwassenen.

Locatie

Volledige online

Kosten

 €195,-
Studenten en ervaringsdeskundigen niet werkzaam voor een GGZ instelling en familieleden kunnen een korting van 20% aanvragen via het inschrijfformulier Studenten en evraringsdeskundigen (familieleden).


On demand

€145

Ervaringsdeskundige  €95

Organisatie

Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Sympopna in samenwerking met We-Fixx en de Radboud Universiteit

lo222.png

Accreditatie

Accreditatie toegekend:

Dossiernummer GAIA: 408898

 • LV POH GGZ (praktijkondersteuning huisartsen GGZ) 5 punten

 • AbSg (artsen sociale geneeskunde) 5 punten

 • SRVB (Register Vaktherapie) 6 punten

 • V&V en Zorgprofessionals (verpleegkundigen en verzorgenden) 5 punten

 • NVvP (psychiaters)  2 punten

 • VSR (verpleegkundig specialisten) 5 punten

 • FGzPt (klinisch psychologen)  7 punten

 • Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten)  5 punten

 • SKGV (geestelijk verzorgers) 1,5 punt

 • NIP (eerstelijns psychologen) 7 punten


 • NIP Lichaamsgericht Werkend Psycholoog:

-algemene kennis en vaardigheden 3 punten

-diagnostiek en indicatiestelling 2 punten


 • NIP (Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)) : 

-herregistratie  5 punten

-opleiding - behandeling  1 punt

-opleiding - diagnostiek  1 punt

-opleiding - overige taken  0,5 punten


Accreditatie niet toegekend:

Dossiernummer GAIA: 408898


 • VVGN (verslavingsartsen)


Programma

09.15 – 09.30 Ontvangst in de digitale ruimte


09.30 – 09.40 Opening door de dagvoorzitter

Prof. dr. Jan Buitelaar - Hoogleraar – Afdeling Cognitieve Neurowetenschappen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboudumc, en Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie


09.40 – 10.10 Stress en hersenen bij hoogsensitiviteit 

Dr. Erno Hermans  - Donders Instituut voor Hersenen, Cognitie en Gedrag


10.10 – 10.40 Hoogsensitiviteit; onderzoek, subsidies hoe gaat het in z’n werk, wat hebben we nodig vanuit de maatschappij?

Prof. dr. Judith Homberg  - Hoogleraar Translational Neuroscience, Afdeling Cognitieve Neurowetenschappen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboudumc


10.40 – 10.50 Koffiebreak


10.50 – 11.20 Goed leraarschap en het laten floreren van gevoelige leerlingen

Danae Bodewes MSc. - Onderzoeker bij het Fontys lectoraat Industrial Engineering & Entrepreneurship en de Fontys onderzoeksgroep Learning Society

Prof. dr. Anouke Bakx - Bijzonder hoogleraar begaafdheid verbonden aan de Radboud Universiteit 

Lector Goed leraarschap, goed leiderschap, Fontys Hogeschool Kind en Educatie


11.20 - 11.50 Basisemoties en hun functie met de link naar hooggevoelige kinderen, praktische insteek

Lea Hendriks  - Eigenaar Lea Hendriks, Deskundige Hooggevoeligheid, Trainer, Coach en Ambulant Begeleider


11.50 – 12.20 Hoogsensitieve high sensation seekers

Drs. Saskia Klaaysen -  HSP-HSS Coach en Trainer, Auteur van het boek Prikkels bijten niet!


12.20 – 12.40 Breakout sessie

12.40 – 13.10 Lunch


13.10 – 13.30 Plenaire terugkoppeling vanuit de breakout sessie


13.30 – 14.00 Hooggevoeligheid in de spotlight

Multi-Hyphenate Dorith Mous - Model, Fotograaf, Regisseur, Schrijver


14.00 – 14.30 Verslavingsgevoeligheid bij hoogsensitiviteit

Prof. dr. Judith Homberg  - Hoogleraar Translational Neuroscience, Afdeling Cognitieve Neurowetenschappen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboudumc


14.30 – 14.40 Pauze


14.40 – 15.10 Hoogsensitiviteit en autisme. Wat we weten uit breinonderzoek.

Drs. Esther Bergsma -  Sociaalwetenschappelijk onderzoeker en expert Hoogsensitiviteit. Auteur van oa "Het hoogsensitieve brein" en eigenaar van Hoogsensitief.NL.


15.10 - 15.20 Afsluiting door de dagvoorzitter

Inhoud

Hoogsensitiviteit, een steeds vaker terugkerend thema in de maatschappij. De term hoogsensitiviteit lijkt gelukkig steeds meer bekendheid te krijgen. Vorig jaar juni is het congres voor het eerst georganiseerd en de opkomst was groot. Vanwege de enorme belangstelling is er voor gekozen het congres wederom terug te laten komen. Inmiddels zijn diverse wetenschappers bezig met het thema hoogsensitiviteit, waardoor wellicht nieuwe inzichten gepresenteerd kunnen worden. Wat zegt de wetenschap een jaar later? Zijn er nieuwe vragen ontstaan? Zijn er nieuwe onderzoeken gestart? Hoe gaat het in de wetenschap op dit moment? Welke processen zijn er nodig om onderzoek te kunnen en te mogen doen? De focus ligt vooral op deze vragen, aangezien overprikkeling bij hoogsensitiviteit een groeiend maatschappelijk probleem. Steun vanuit de maatschappij is dan ook van wezenlijk belang. Tijdens het congres is er ook aandacht is voor de praktijk, hoe gaan we er mee om en hoe kan je er als zorgverlener, arts en/of psychiater in de praktijk mee aan de slag gaan. 


Hoogsensitiviteit is een persoonlijkheidskenmerk, waarmee je wordt geboren. Het is dus geen stoornis of ziekte, maar gewoon een onderdeel van je karakter. Wat sommigen mensen niet weten, is dat ongeveer één op de 5 mensen hoogsensitief is. Hoogsensitieve mensen hebben een gevoeliger centraal zenuwstelsel. Dit betekent dat de prikkels die binnen komen, dieper en intenser verwerkt worden in de hersenen.

 

Overprikkeling bij psychiatrische problematiek komt veel voor. De psychiatrie kent verschillende diagnoses zoals omschreven in de DSM V. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld aan autisme verwante stoornissen (ASS), ADHD/ADD, schizofrenie, bipolaire stoornissen en angst- en paniekstoornissen. Veel hoogsensitieve mensen komen in de geestelijke gezondheidszorg terecht en krijgen mogelijk niet de passende hulp die ze daadwerkelijk nodig hebben. De kans bestaat dat de hoogsensitiviteit niet herkend wordt, waardoor er misdiagnose plaatsvindt.

Het komt regelmatig voor dat mensen de diagnose ADHD of ASS krijgen terwijl ze hoogsensitief zijn. Hoogsensitieve personen laten veel gedragingen zien die overeenkomen met psychiatrische stoornissen. Zo kunnen hoogsensitieve mensen ook onrustig worden, concentratieproblemen tonen, druk worden en moeite hebben met contact maken. Om misdiagnoses te voorkomen is het van groot belang dat professionals binnen de gezondheidszorg, hoogsensitiviteit goed leren herkennen en erkennen. Alleen dan kan goed passende zorg worden aangeboden.


Tijdens dit congres wordt ingegaan op de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent hoogsensitiviteit bij kinderen en volwassenen. Daarnaast wordt ook ingegaan op praktische implicaties voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. 


Dit congres richt zich op zorgverleners en andere belangstellenden die in hun dagelijkse werk in aanraking komen met hoogsensitieve personen, zowel kinderen, adolescenten als volwassenen.

Het belooft wederom een zeer boeiend congres te worden met toonaangevende sprekers uit diverse werkvelden. Reserveert u de datum van 27 november 2020 alvast in uw agenda. 

De programmacommissie


Prof. dr. Jan Buitelaar - Hoogleraar – Faculteit der Medische Wetenschappen (UMCN), Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud Universiteit

Prof. dr. Judith Homberg  - Hoogleraar, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud Universiteit

Marjan Hof - Psychiatrisch verpleegkundige, consulent en ondernemer We-Fixx B.V. 

Danielle van den Os MSc. - Gezondheidswetenschapper, consulent en ondernemer We-Fixx B.V. 

Drs. Jenneke van Delden -  Huisarts en Kaderarts Palliatieve Zorg

Casper Nusselder  - Voorzitter stichting Sympopna