HOOGSENSITIVITEIT

Bevindingen uit de wetenschap, richtlijnen voor de praktijk.

21 jun 2019
REEHORST, EDE
€295
NWO logo - RGB.jpg
event-1 [Original Resolution].jpg

Hoogsensitiviteit .. een begrip dat in de volksmond de nodige bekendheid geniet, al dan niet gestaafd door de wetenschap. Maar wat zeggen recente wetenschappelijke inzichten nu over het begrip hoogsensitiviteit? En wat is de betekenis ervan voor de praktijk van de GGZ en Pedagogiek? Tijdens dit congres worden wetenschappelijke inzichten gepresenteerd en wordt er vooral ingegaan op de praktische implicaties voor de diagnostiek en behandeling/begeleiding.

Artikel over het congres

1000ste geaccrediteerde nascholing LV POH-GGZ

Een bijzondere dag vandaag: vandaag heeft de voorzitter van de accreditatiecommissie van de LV POH-GGZ een bloemetje gegeven aan de mensen van Sympopna aangezien zij de 1000ste door de LV POH-GGZ geaccrediteerde nascholing zijn!

 

Inschrijving

Inschrijving geschiedt digitaal door ons online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. U ontvangt direct na inschrijving automatisch een bevestiging / factuur in de mailbox van het door u opgegeven mailadres op het inschrijfformulier.

 

Na uw inschrijving maakt u het inschrijfgeld over op bankrekening NL73ABNA0541186108 van Stichting Sympopna, onder duidelijke vermelding van uw naam en factuurnummer. Ofwel u kruist de eenmalige machtiging aan op het digitale inschrijfformulier. Inschrijving verplicht tot betaling. 

Voorwaarden

​U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk (mail) en is mogelijk tot 6 juni 2019. 

 

De annuleringskosten bedragen €20,00. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 6 juni 2019 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver. 

Doelgroep

Dit congres richt zich op hulpverleners en andere belangstellenden in de GGZ en welzijn die in hun dagelijkse werk in aanraking komen met hoogsensitieve personen, zowel kinderen, adolescenten als volwassenen.

Locatie

Congrescentrum Reehorst

Bennekomseweg 24 -

6717 LM Ede (Gld)

Tel. 0318 - 75 03 00

'De Reehorst' ligt op loopafstand van het NS-station Ede-Wageningen.Bij 'De Reehorst' is ruime parkeergelegenheid. 

Kosten

€295,-

Studenten en ervaringsdeskundigen niet werkzaam voor een GGZ instelling en familieleden kunnen een korting van 20% aanvragen via het inschrijfformulier Studenten en evraringsdeskundigen (familieleden).

Organisatie

Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Sympopna in samenwerking met We-Fixx en de Radboud Universiteit

lo222.png

Accreditatie

Dossiernummer GAIA: 361622

​Accreditatie toegekend:

 • V&V en Zorgprofessionals (verpleegkundigen en verzorgenden) 6 punten

 • VSR (verpleegkundig specialisten) 5 punten

 • Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk

 • gehandicapten) 5 punten

 • ADAP (Deskundigheidsbevorderende  Activiteiten Paramedici, o.a. diëtisten) 5 punten

 • LV POH GGZ (praktijkondersteuning huisartsen GGZ) 5 punten

 • VVGN (verslavingsartsen) 5 punten

 • SKGV (geestelijk verzorgers) 1,5 punt

 • AbSg (artsen sociale geneeskunde) 5 punten

 • NIP Lichaamsgericht Werkend Psycholoog 5 punten

 • NIP (eerstelijns psychologen) 6.5 punten

 • NIP (Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)) 5 punten

 • FGzPt (klinisch psychologen) 5 punten

 • NVvP (psychiaters) 1 punt

 • SKVB (Register Vaktherapie) ID: 3407

Accreditatie voor dit congres is aangevraagd bij:

 • FGzPt (klinisch psychologen)

Programma

08.30 – 09.30 Ontvangst en registratie van de bezoekers

09.30 – 09.40 Opening van het congres door dagvoorzitter 

Eva Pama, MSc - Psycholoog, spreker, trainer, mede eigenaar Hooggevoelig heel gewoon

09.40 – 10.20 Wat houdt hoogsensitief zijn precies in?

Hoogsensitivititeit en de interactie met omgevingsfactoren
Dr. Corina Greven  - Universitair docent, Donders Instituut/ Radboudumc / Wetenschapscoördinator, Karakter Kinder- en Jeugd psychiatrie

10.20 – 11.00 Hoogsensitiviteit en de relatie met verslavingsgevoeligheid 
Prof. dr. Judith Homberg - Hoogleraar, Afdeling Cognitieve Neurowetenschappen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboudumc

11.00 – 11.30 Pauze

11.30 – 12.10 Overprikkeld; Eerste hulp bij hoogsensitiviteit
Lieke Zunderdorp - Psycholoog, ervaringsdeskundige en auteur
 
12.10 - 12.50 De verschillende facetten van hoogsensitiviteit: ontwikkeling van een nieuwe, meer omvattende vragenlijst
Dr. Véronique de Gucht - Universitair hoofddocent Gezondheids- en Medische Psychologie, Universiteit Leiden

12.50 - 13.50 Middagpauze

13.50 – 14.20 De invloed van muziek bij hoogsensitiviteit; interventies bij overprikkeling en stress

Miranda op den Brouw - Muziektherapeut, coach, eigenaar De GrondToon, trainer Hooggevoelig heel gewoon

14.20 – 15.00 Discussieforum

15.00 – 15.30 Pauze

15.30 – 16.10 Hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit
Marga Spaanjaars - Coach, trainer en oprichter HB-trainingen

16.10 – 16.50 Hoogsensitiviteit en psychopathologie: risicofactor, moderator of twee onafhankelijke zaken?

Prof. dr. Jan Buitelaar - Hoogleraar - Afdeling Cognitieve Neurowetenschappen,  Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboudumc / Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie

16.50 – 17.00 Afsluiting door de dagvoorzitter

 

17.00 Netwerken met borrel

Inhoud

Hoogsensitiviteit … voor menigeen roept dit de associatie op met een vaag begrip zonder afdoende (wetenschappelijke) onderbouwing. Het begrip wordt op allerlei manieren gebruikt en het label wordt te pas en te onpas aan zowel kinderen als volwassenen toegekend. De onheldere theoretische beschouwingen en brede toepassingen in de praktijk van alledag leiden al met al tot veel misverstanden. 


De eerste vraag die gesteld moet worden is: bestaat hoogsensitiviteit? Recent wetenschappelijk onderzoek toont inderdaad aan dat hoogsensitieve personen de wereld op een geheel eigen manier waarnemen en ervaren. Het onderzoek laat ook zien dat hoogsensitieve personen een (soms sterk) verhoogde kwetsbaarheid hebben voor stress, angsten, depressie en burn-out. De beperkte erkenning van hoogsensitiviteit in de geestelijke gezondheidszorg kan ertoe leiden dat diagnoses foutief worden gesteld, bijvoorbeeld wanneer bij hoogsensitieve kinderen of adolescenten ten onrechte de diagnose autisme spectrum stoornis (ASS) of AD(H)D wordt gesteld. Er zijn ook grote praktische consequenties, bijvoorbeeld wanneer bij hoogsensitieve volwassenen onvoldoende beschermende maatregelen in de werksituatie worden geboden met op termijn arbeidsgerelateerde uitval tot gevolg. 

Na de eerste wetenschappelijke noties van de Amerikaanse psychologe Elaine Aron, die het begrip hoogsensitiviteit introduceerde, hebben onderzoekers in onder meer Nederland en België zich ingespannen om het concept verder wetenschappelijk te onderbouwen, zowel onder kinderen als volwassenen. Dit heeft geheel nieuwe inzichten opgeleverd, onder meer ten aanzien van patronen en afwijkingen in de informatieverwerking die ook aantoonbaar zijn via functionele MRI-scans. Met recent ontwikkelde valide en betrouwbare tests is vastgesteld dat naar schatting 15 à 20% van de bevolking hoogsensitief is. 

Tijdens dit congres wordt ingegaan op de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent hoogsensitiviteit bij kinderen en volwassenen. Daarnaast wordt ook ingegaan op praktische implicaties voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. 


Dit congres richt zich op hulpverleners en andere belangstellenden in de GGZ en welzijn die in hun dagelijkse werk in aanraking komen met hoogsensitieve personen, zowel kinderen, adolescenten als volwassenen.

 

De programmacommissie


Prof. dr. Jan Buitelaar  - Hoogleraar – Afdeling Cognitieve Neurowetenschappen,  Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboudumc / Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Marjan Hof  - Psychiatrisch verpleegkundige & coach, trainer en ondernemer We-Fixx B.V.

Prof. dr. Judith Homberg  - Hoogleraar, Afdeling Cognitieve Neurowetenschappen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboudumc 

Danielle te Kaat, MSc.  - Gezondheidswetenschapper & coach, trainer en ondernemer We-Fixx B.V.

Prof. dr. Berno van Meijel  - Lector en hoogleraar GGZ-verpleegkunde Hogeschool Inholland, Amsterdam UMC, Parnassia Groep en Opleidingsinstelling GGZ-VS

M.E. Prop - arts M&G/jeugdarts KNMG