Geweld tegen psychiatrische patiënten

Een probleem komt nooit alleen

7 nov 2019
De Doelen, Rotterdam
€ 195
NWO logo - RGB.jpg
event-1 [Original Resolution].jpg

​Psychiatrische patiënten staan meer bloot aan geweld dan mensen uit de algemene bevolking, zo blijkt uit onderzoek. Het NWO-onderzoeksprogramma ‘Geweld tegen psychiatrische patiënten’ heeft tot doel meer kennis te verkrijgen over dit thema en vooral ook om interventies te ontwikkelen en testen die victimisatie van psychiatrische patiënten verminderen. Op deze congresdag worden de resultaten van dit programma gepresenteerd, met voor de bezoekers praktische handvatten voor de ggz-praktijk van alledag.

Staatssecretaris Paul Blokhuis opent het congres

 

Inschrijving

Inschrijving geschiedt digitaal door ons online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. U ontvangt direct na inschrijving automatisch een bevestiging / factuur in de mailbox van het door u opgegeven mailadres op het inschrijfformulier.

 

Na uw inschrijving maakt u het inschrijfgeld over op bankrekening NL73ABNA0541186108 van Stichting Sympopna, onder vermelding van uw betalingskenmerk (16 cijfers). Ofwel u kruist de eenmalige machtiging aan op het digitale inschrijfformulier. Inschrijving verplicht tot betaling. 

Voorwaarden

​U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk (mail) en is mogelijk tot 24 oktober 2019. 

 

De annuleringskosten bedragen €20,00. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 24 oktober 2019 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver. 

Doelgroep

Professionals, managers, beleidsmedewerkers en bestuurders uit diverse sectoren van de GGZ, het welzijnswerk, jeugdzorg, justitie, politie en gemeentelijke diensten die in hun werkpraktijk in aanraking komen met het thema Geweld tegen psychiatrische patiënten.

Locatie

Congrescentrum De Doelen, Rotterdam

(Ingang Willem Burger Zaal)

Schouwburgplein 50
3012 CL Rotterdam

Kosten

€195,-


Studenten niet werkzaam voor een GGZ instelling kunnen een korting van 20% aanvragen via het inschrijfformulier Studenten.


Voor de doelgroep ervaringsdeskundige(n) (en diens familie), zonder voldoende middelen om de congreskosten zelf op te brengen, zijn er door het bestuur van Sympopna 50 kaarten beschikbaar gesteld à € 40,- per persoon. ED-ers, werkzaam voor een GGZ instelling, vragen wij om een verzoek in te dienen bij de betreffende instelling om te kunnen deelnemen.

Organisatie

Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Sympopna in samenwerking met NWO en Stichting VCVGZ.

lo222.png

Accreditatie

Accreditatie toegekend:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) 5 punten

 • LV POH-GGZ 5 punten

 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) 
  5 punten

 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 
  5 punten

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 5 punten

 • Accreditatiebureau – FGzPt 7 punten

 • Register Vaktherapie 5 punten

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 4 punten

 • NIP-Eerstelijnspsychologie (NIP) 6 punten


Programma

08.45 – 09.30 Ontvangst en registratie van de bezoekers

09.30 – 09.40 Welkom  

Prof. dr. Wim van den Doel - Voorzitter NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen 

09.40 – 09.50 Introductie door de dagvoorzitter 

Prof. dr. Miranda Olff - Bijzonder hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam/ Amsterdam UMC, locatie AMC en aan ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

09.50 – 10.00 Filmfragment: een portret van de ervaring van geweld tegen de psychiatrische patiënt.

10.00 – 10.15 Opening congres  
Paul Blokhuis - Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

10.15 – 10.45 Victimisation and mental health: an international perspective

Professor Joanna Shapland - British criminologist, forensic psychologist, and specialising in restorative justice and victimology / Since 2013, she has been Edward Bramley Professor of Criminal Justice at the University of Sheffield / Director of the Centre for Criminological Research at the University of Sheffield / Executive Editor of the International Review of Victimology

10.45 – 11.15 Koffiepauze

11.15 – 11.25 Filmfragment: een portret van de ervaring van geweld tegen de psychiatrische patiënt.

11.25 – 11.55 Verhalen over victimisatie; een kwalitatieve benadering
Prof. dr. Jaap van Weeghel - Bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en Participatie, Tilburg University / Directeur wetenschap Kenniscentrum Phrenos / Stafmanager onderzoek en zorgontwikkeling Parnassia Groep
 
11.55 - 12.30 De epidemiologie van victimisatie: wat de cijfers ons vertellen over voorkomen en risicofactoren
Dr. Martijn Kikkert - Senior onderzoeker, Arkin afd. Onderzoek

Dr. Astrid Kamperman - Senior onderzoeker, ErasmusMC

Dr. Jooske van Buschbach - Lector Bewegen, Gezondheid en Welzijn, Hogeschool Windesheim Senior onderzoeker UMCG, UCP

12.30 – 13.30 Lunch

 

13.30 – 14.30 Workshopronde 1

 

14.30 – 15.00 Theepauze

 

15.00 – 16.00 Workshopronde 2

16.00 – 16.30 Afsluiting

Özcan Akyol  - Schrijver en columnist

16.30 – 17.00 Borrel 

Workshops
Alle 7 workshops worden zowel in ronde 1 als 2 aangeboden

Dubbele Diagnose / verslaving

1. De SOS training ter preventie van victimisatie van dubbele diagnose patiënten

Dr. Marleen de Waal - Psycholoog en postdoctoraal onderzoeker, Arkin 

Psychotische stoornis

2. BeatVic: een psychomotorische weerbaarheidstraining met kickbokselementen voor mensen met psychosen

Prof. dr. Marieke Pijnenborg - Hoogleraar Klinische Psychologie, Rijksuniversiteit Groningen / Hoofd Wetenschappelijk Onderzoek Langdurige Zorg GGZ Drenthe

Clement Waarheid  - Psychomotorisch Therapeut GGZ Drenthe

Elise van der Stouwe MSc  - Onderzoeker UMCG, UCP

EPA / maatschappelijke vraagstukken

3. Maatschappelijke participatie en het managen van risico's op victimisatie bij mensen met ernstige psychische aandoeningen

Wendy Albers MSc - Promovenda, Tranzo, Tilburg University 

Partnergeweld

4. Betere zorg bij partnergeweld: Nieuwe inzichten over zorgbehoeften

Dr. Ed Hilterman - Wetenschappelijk adviseur, Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Dr. Diana Roeg - Programmaleider onderzoek bij Kwintes/ Senior onderzoeker Tranzo, Tilburg University 

Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen  - Manager Eenheid Kind en Jeugd / Programmaleider Onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg Behandelaar De Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie & orthopsychiatrie / Hoogleraar Forensische Geestelijke Gezondheidszorg, Tilburg University / Bijzonder hoogleraar Transformeren voor de Jeugd, Tilburg University

Forensisch

5. Virtual Reality tegen agressie in TBS-klinieken

Prof. dr. Wim Veling  - Hoogleraar psychiatrie/ psychiater, UMCG Universitair Centrum Psychiatrie, Rijksuniversiteit Groningen

Stéphanie Klein Tuente MSc  - Promovenda, UMCG Universitair Centrum Psychiatrie, Rijksuniversiteit Groningen

Verstandelijke gehandicaptenzorg

6. IBIS: gedragstherapeutische training voor begeleiders van volwassen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag

Drs. Eke Bruinsma - Promovendus Universitair Medisch Centrum Groningen, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Dr. Lianne van der Veen-Mulders - Klinische psycholoog, Gedragstherapeut VGCt en onderzoeker, Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Depressie

7. Internet-based Emotieregulatietraining bij gevictimiseerde patiënten met een depressie

Dr. Martijn Kikkert - Senior onderzoeker, Arkin afd. Onderzoek

Inhoud

Psychiatrische patiënten staan meer bloot aan geweld dan mensen uit de normale populatie, zo blijkt uit onderzoek. Wanneer patiënten zelf slachtoffer worden van geweld (victimisatie) gaat het om zaken als diefstal, straatroof, fysieke of emotionele mishandeling, seksueel geweld, bedreigingen et cetera. Slechts een deel van de patiënten bespreekt dit geweld met hun hulpverlener. Hulpverleners hebben hier dan ook vaak maar een beperkt zicht op. Verder ervaren hulpverleners de nodige handelingsverlegenheid wanneer uiteenlopende vormen van victimisatie van GGZ-cliënten vragen om een adequate reactie.

 

Dit congres wordt georganiseerd door NWO ter afsluiting van het programma ‘Geweld tegen psychiatrische patiënten’ dat sinds 2009 in drie rondes door NWO is uitgevoerd. Binnen dit programma zijn 12 omvangrijke onderzoeks- en innovatieprojecten uitgevoerd, met als doelstelling om het slachtofferschap van psychiatrische patiënten te verminderen.

Tijdens dit congres komen uiteenlopende thema’s aan bod. Er wordt door toonaangevende sprekers ingegaan op de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van victimisatie, met inbreng van ervaringsdeskundigen.

De resultaten uit epidemiologische studies bieden zicht op de omvang van het probleem en daarbij geldende risicofactoren. Het grootste deel van de dag staat in het teken van interventiestrategieën, gericht op preventie, vroegtijdige onderkenning en behandeling van de negatieve gevolgen van victimisatie. In workshops komen deze interventies aan de orde. De interventies zijn ontwikkeld voor verschillende doelgroepen, waaronder EPA-patiënten, patiënten met een dubbele diagnose, forensische patiënten, patiënten met een depressieve stoornis en cliënten met een verstandelijke beperking. De inhoud, de praktische toepassing en de effecten van deze interventies krijgen ruim aandacht. Beleidsmatige aspecten die bijdragen aan vermindering van victimisatie van psychiatrische patiënten komen eveneens ter sprake.

De congrescommissie

 

Prof. dr. Willem van Tilburg
Prof. dr. Evert van Leeuwen
Prof. dr. Jan van Dijk
Prof. dr. Henk Nijman
Prof. dr. Berno van Meijel
Prof. dr. Stefan Bogaerts
Drs. Cécile Raat
Drs. Floor van Dijk
Casper Nusselder