SYMPOSIUM EETSTOORNISSEN

HETNIEUWE HANDBOEK EETSTOORNISSEN

06 jun 2018
REEHORST, EDE
€310
NWO logo - RGB.jpg
event-1 [Original Resolution].jpg

In juni 2018 verschijnt het nieuwe Handboek Eetstoornissen met een omvattend overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, risicofactoren, preventie, behan- deling en nazorg. Dit boek is mede gebaseerd op de Zorgstandaard Eetstoornissen (verschenen in december 2017) die beschrijft waar goede zorg voor deze doelgroep aan moet voldoen.

 

Inschrijving

Geschiedt digitaal door ons digitale online in- schrijfformulier in te vullen en te verzenden via www.sympopna.nl. U ontvangt direct na inschrij- ving automatisch een bevestiging / factuur in de mailbox van het door u opgegeven mailadres op het inschrijfformulier.

Voorwaarden

U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk (mail) en is mogelijk tot 15 arpil 2018.

 

De annuleringskosten bedragen €20,00. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 15 arpil 2018 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver. 

Doelgroep

Locatie

Congrescentrum 'De Reehorst'Bennekomseweg

24 - 6717 LM Ede (Gld)

Tel. 0318 - 75 03 00

'De Reehorst' ligt op loopafstand van het NS-station Ede-Wageningen.

Bij 'De Reehorst' is ruime parkeergelegenheid. 

Kosten

€310,00 ( incl. vroegboekkorting ), na 15 april 2018

€340,00 p.p. Alle deelnemers ontvangen het handboek Eetstoornissen.

Organisatie

Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Sympopna

lo222.png

Accreditatie

5 punten - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

6 punten - NIP-Eerstelijnspsychologie (NIP)

5 punten - NIP Lichaamsgericht werkend psycholoog

5 punten - Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten- (FGzPt)

5 punten - Registerplein

5 punten - Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en

oudere geneeskunde)(ABC1)

5 punten - Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)

5 punten - Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

5 punten - Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

5 punten - NVK (Kinderartsen)

5 punten - Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV

POH-GGZ):

5 punten - ADAP Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (NVD/EN)

5 punten - NVP Kwaliteitsregister Psychotherapie

3 punten - NVRG (Relatie- en gezinstherapie, Systeemtherapie)

5 punten - NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generali

st (OG)

5 punten - Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen ID 2139

Programma

8.30 – 9.30 Registratie en ontvangst 

9.30 – 9.40 Opening door de dagvoorzitter
Prof. dr. Annemarie van Elburg - Hoogleraar Klinische Psychopathologie Universiteit Utrecht/ psychiater Altrecht Eetstoornissen Rintveld

9.40 – 10.05 Epidemiologie van eetstoornissen
Prof. dr. Hans Wijbrand Hoek - Opleider psychiatrie Parnassia Groep Hoogleraar psychiatrie UMCG

10.05 – 10.35 Ethische aspecten van de behandeling van Anorexia
Prof. dr. Hans van Delden - Hoogleraar Medische Ethiek, UMC Utrecht

10.35 – 11.00 Biologische en genetische aspecten rondom eetstoornissen
Prof. dr. Roger Adan - Hoogleraar verbonden aan het UMC Utrecht, aan de Sahlgrenska academy at University of Gothenburg en aan Rintveld eetstoornissen kliniek, Altrecht, Zeist

 

11.00 – 11.30 Koffiepauze

11.30 – 12.00 Perspectief van de ouder
Drs. Saskia Schnitzler - Moeder van ex-eetstoornispatiënte Ervaringsdeskundige ouder bij Rintveld

12.00 – 12.30 Comorbiditeit bij eetstoornissen
Prof. dr. Myriam Vervaet - Hoofddocent Medische Psychologie, faculteit Geneeskunde van de Universiteit Gent Supervisor afdeling eetstoornissen, Universitair Ziekenhuis Gent Coördinator Centrum voor Eetstoornissen

12.30 – 13.30 Lunchpauze

13.30 – 14.30 Workshopronde 1

14.30 – 15.00 Theepauze

15.00 – 16.00 Workshopronde 2

16.05 – 16.30 Wegwijs in het oerwoud van diëten en voedingsadviezen: wat is gezond? En wat adviseren wij onze patiënten?
Prof. dr. ir. Jaap Seidell - Directeur afdeling Gezondheidswetenschappen, Vrije Universiteit / VU Medisch Centrum

16.30 Borrel

Inhoud

In juni 2018 verschijnt het nieuwe Handboek Eetstoornissen met een omvattend overzicht  van de meest recente ontwikkelingen op het gebied  van diagnostiek, risicofactoren, preventie, behan- deling en nazorg. Dit boek is mede gebaseerd op   de Zorgstandaard Eetstoornissen (verschenen in december 2017) die beschrijft waar goede zorg voor deze doelgroep aan moet voldoen.

De kennis over eetstoornissen neemt in hoog tempo toe, zowel wat betreft de genetische en fysiologische aspecten van diverse eetstoornissen als de (neuro-)psychologische en sociale aspec- ten. Ook is er steeds meer kennis over adequate diagnostiek en effectieve behandeling. Zelfs voor de specialist op het gebied van eetstoornissen valt het niet mee om overzicht te houden over al deze ontwikkelingen en deze op een goede wijze te vertalen naar de dagelijkse behandelpraktijk.

 

Naar aanleiding van het verschijnen van het handboek organiseren Stichting Sympopna en Uitgeverij De Tijdstroom het symposium ‘Het nieu- we Handboek Eetstoornissen. Actuele ontwikkelin- gen in diagnostiek en behandeling’. We combineren tijdens dit symposium algemene thema’s die voor alle professionals in deze sector interessant zijn, met verdiepende thema’s voor geïnteresseerden in een bepaald gebied. Algemene thema’s zijn de epidemiologie van eetstoornissen, genetisch-bio- logische aspecten, (neuro-) psychologische as- pecten, adequate diagnostiek van het individu en het gezin, comorbiditeit en chroniciteit.

Specifieke thema’s zijn: farmacologische behandeling,

 

preventie en vroegtijdige signalering, effectieve organisatie van zorg, e-health, zelfhulp, psycho- logische behandelingen, non-verbale therapie- vormen, ethische aspecten van zorg, somatische diagnostiek, voedingsmanagement, samenwerking met familieleden, herstel en terugvalpreventie. Kortom, voor ieder wat wils.

 

In de ochtend zal een aantal toonaangevende sprekers ingaan op de algemene thema’s. In de middag kunt u kiezen uit een 14-tal interactieve workshops waarin experts hun kennis en inzichten ten aanzien van meer specifieke behandelaspec- ten presenteren.

 

We hopen u te mogen verwelkomen in Ede!

 

De programmacommissie:

Prof. dr. Annemarie van Elburg (voorzitter)

Dr. Greta Noordenbos

Prof. dr. Hans Wijbrand Hoek

Tamara Berends, MSc