SYMPOSIUM EETSTOORNISSEN

HETNIEUWE HANDBOEK EETSTOORNISSEN

06 jun 2018
REEHORST, EDE
€310

In juni 2018 verschijnt het nieuwe Handboek Eetstoornissen met een omvattend overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, risicofactoren, preventie, behan- deling en nazorg. Dit boek is mede gebaseerd op de Zorgstandaard Eetstoornissen (verschenen in december 2017) die beschrijft waar goede zorg voor deze doelgroep aan moet voldoen.

Inhoud

In juni 2018 verschijnt het nieuwe Handboek Eetstoornissen met een omvattend overzicht  van de meest recente ontwikkelingen op het gebied  van diagnostiek, risicofactoren, preventie, behan- deling en nazorg. Dit boek is mede gebaseerd op   de Zorgstandaard Eetstoornissen (verschenen in december 2017) die beschrijft waar goede zorg voor deze doelgroep aan moet voldoen.

De kennis over eetstoornissen neemt in hoog tempo toe, zowel wat betreft de genetische en fysiologische aspecten van diverse eetstoornissen als de (neuro-)psychologische en sociale aspec- ten. Ook is er steeds meer kennis over adequate diagnostiek en effectieve behandeling. Zelfs voor de specialist op het gebied van eetstoornissen valt het niet mee om overzicht te houden over al deze ontwikkelingen en deze op een goede wijze te vertalen naar de dagelijkse behandelpraktijk.

 

Naar aanleiding van het verschijnen van het handboek organiseren Stichting Sympopna en Uitgeverij De Tijdstroom het symposium ‘Het nieu- we Handboek Eetstoornissen. Actuele ontwikkelin- gen in diagnostiek en behandeling’. We combineren tijdens dit symposium algemene thema’s die voor alle professionals in deze sector interessant zijn, met verdiepende thema’s voor geïnteresseerden in een bepaald gebied. Algemene thema’s zijn de epidemiologie van eetstoornissen, genetisch-bio- logische aspecten, (neuro-) psychologische as- pecten, adequate diagnostiek van het individu en het gezin, comorbiditeit en chroniciteit.

Specifieke thema’s zijn: farmacologische behandeling,

 

preventie en vroegtijdige signalering, effectieve organisatie van zorg, e-health, zelfhulp, psycho- logische behandelingen, non-verbale therapie- vormen, ethische aspecten van zorg, somatische diagnostiek, voedingsmanagement, samenwerking met familieleden, herstel en terugvalpreventie. Kortom, voor ieder wat wils.

 

In de ochtend zal een aantal toonaangevende sprekers ingaan op de algemene thema’s. In de middag kunt u kiezen uit een 14-tal interactieve workshops waarin experts hun kennis en inzichten ten aanzien van meer specifieke behandelaspec- ten presenteren.

 

We hopen u te mogen verwelkomen in Ede!

 

De programmacommissie:

Prof. dr. Annemarie van Elburg (voorzitter)

Dr. Greta Noordenbos

Prof. dr. Hans Wijbrand Hoek

Tamara Berends, MSc

CONTACTGEGEVENS 

Email  info@sympopna.nl

Postadres:
Postbus 14109

3508 SE Utrecht

NAVIGATIE

© 2002-2019 Stichting Sympopna

STUUR ONS EEN BERICHT