Geweld tegen psychiatrische patiënten

Een probleem komt nooit alleen

7 nov 2019
DE DOELEN, ROTTERDAM
€ 195
NWO logo - RGB.jpg
event-1 [Original Resolution].jpg

​Psychiatrische patiënten staan meer bloot aan geweld dan mensen uit de algemene bevolking, zo blijkt uit onderzoek. Het NWO-onderzoeksprogramma ‘Geweld tegen psychiatrische patiënten’ heeft tot doel meer kennis te verkrijgen over dit thema en vooral ook om interventies te ontwikkelen en testen die victimisatie van psychiatrische patiënten verminderen. Op deze congresdag worden de resultaten van dit programma gepresenteerd, met voor de bezoekers praktische handvatten voor de ggz-praktijk van alledag.

Staatssecretaris Paul Blokhuis opent het congres

 

Inschrijving

Inschrijving geschiedt digitaal door ons online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. U ontvangt direct na inschrijving automatisch een bevestiging / factuur in de mailbox van het door u opgegeven mailadres op het inschrijfformulier.

 

Na uw inschrijving maakt u het inschrijfgeld over op bankrekening NL73ABNA0541186108 van Stichting Sympopna, onder duidelijke vermelding van uw naam en factuurnummer. Ofwel u kruist de eenmalige machtiging aan op het digitale inschrijfformulier. Inschrijving verplicht tot betaling. 

Voorwaarden

​U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk (mail) en is mogelijk tot 24 oktober 2019. 

 

De annuleringskosten bedragen €20,00. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 24 oktober 2019 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver. 

Doelgroep

Professionals, managers, beleidsmedewerkers en bestuurders uit diverse sectoren van de GGZ, het welzijnswerk, jeugdzorg, justitie, politie en gemeentelijke diensten die in hun werkpraktijk in aanraking komen met het thema Geweld tegen psychiatrische patiënten.

Locatie

Congrescentrum De Doelen, Rotterdam

Schouwburgplein 50
3012 CL Rotterdam

Kosten

€195,-

Studenten niet werkzaam voor een GGZ instelling kunnen een korting van 20% aanvragen via het inschrijfformulier Studenten.

Voor de doelgroep ervaringsdeskundige(n) (en diens familie), zonder voldoende middelen om de congreskosten zelf op te brengen, zijn er door het bestuur van Sympopna 20 kaarten beschikbaar gesteld à € 40,- per persoon. ED-ers, werkzaam voor een GGZ instelling, vragen wij om een verzoek in te dienen bij de betreffende instelling om te kunnen deelnemen.

Organisatie

Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Sympopna in samenwerking met NWO en Stichting VCVGZ

lo222.png

Accreditatie

Accreditatie voor dit congres wordt aangevraagd bij:

 

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)

 • LV POH-GGZ

 • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP

 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog- Generalist (OG)

 • Accreditatiebureau – FGzPt

 • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)

 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)

 • Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)

 • Jeugdartsen Nederland (AJN)

 • Nederlandse Vereniging Kindergeneeskundigen (NVK)

 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)

 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Programma

Binnenkort wordt het programma bekend gemaakt.

Inhoud

Psychiatrische patiënten staan meer bloot aan geweld dan mensen uit de normale populatie, zo blijkt uit onderzoek. Wanneer patiënten zelf slachtoffer worden van geweld (victimisatie) gaat het om zaken als diefstal, straatroof, fysieke of emotionele mishandeling, seksueel geweld, bedreigingen et cetera. Slechts een deel van de patiënten bespreekt dit geweld met hun hulpverlener. Hulpverleners hebben hier dan ook vaak maar een beperkt zicht op. Verder ervaren hulpverleners de nodige handelingsverlegenheid wanneer uiteenlopende vormen van victimisatie van GGZ-cliënten vragen om een adequate reactie.

 

Dit congres wordt georganiseerd door NWO ter afsluiting van het programma ‘Geweld tegen psychiatrische patiënten’ dat sinds 2009 in drie rondes door NWO is uitgevoerd. Binnen dit programma zijn 12 omvangrijke onderzoeks- en innovatieprojecten uitgevoerd, met als doelstelling om het slachtofferschap van psychiatrische patiënten te verminderen. 

Tijdens dit congres komen uiteenlopende thema’s aan bod. Er wordt door toonaangevende sprekers ingegaan op de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van victimisatie, met inbreng van ervaringsdeskundigen. De resultaten uit epidemiologische studies bieden zicht op de omvang van het probleem en daarbij geldende risicofactoren. Het grootste deel van de dag staat in het teken van interventiestrategieën, gericht op preventie, vroegtijdige onderkenning en behandeling van de negatieve gevolgen van victimisatie. In workshops komen deze interventies aan de orde. 

De interventies zijn ontwikkeld voor verschillende doelgroepen, waaronder EPA-patiënten, patiënten met een dubbele diagnose, forensische patiënten, patiënten met een depressieve stoornis en cliënten met een verstandelijke beperking. De inhoud, de praktische toepassing en de effecten van deze interventies krijgen ruim aandacht. Beleidsmatige aspecten die bijdragen aan vermindering van victimisatie van psychiatrische patiënten komen eveneens ter sprake.

 

Reserveert u de datum van 7 november alvast in uw agenda. Het belooft een informatieve en inspirerende dag te worden. Het definitieve programma verschijnt in mei op de website van Stichting Sympopna (www.sympopna.nl).

 

De congrescommissie

Prof. dr. Willem van Tilburg
Prof. dr. Evert van Leeuwen
Prof. dr. Jan van Dijk
Prof. dr. Henk Nijman
Prof. dr. Berno van Meijel
Prof. dr. Stefan Bogaerts
Drs. Cécile Raat
Casper Nusselder