COMMUNICATIE EN INTERACTIE IN DE GGZ

Werken aan betere uitkomsten zorg

30 jan 2019
REEHORST, EDE
€295
NWO logo - RGB.jpg
event-1 [Original Resolution].jpg

Dit congres wil eraan bijdragen om de kunst en kunde van effectieve communicatie en interactie weer vol in de schijnwerpers te plaatsen. Tijdens dit congres zullen aspecten uit onderzoek worden belicht, maar zal vooral ook zeer praktisch worden gekeken hoe we eraan bij kunnen dragen om communicatie en interactie in de gezondheidszorg te verbeteren. Het wordt een prikkelende dag die uitnodigt tot reflectie over uw eigen conversaties met cliënten. Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Sympopna in samenwerking met Bureau de Mat en Hogeschool Inholland.

 

Inschrijving

Inschrijving geschiedt digitaal door ons online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. U ontvangt direct na inschrijving automatisch een bevestiging / factuur in de mailbox van het door u opgegeven mailadres op het inschrijfformulier. 

Na uw inschrijving maakt u het inschrijfgeld over op bankrekening NL73ABNA0541186108 van Stichting Sympopna, onder duidelijke vermelding van uw naam en factuurnummer. Ofwel u kruist de eenmalige machtiging aan op het digitale inschrijfformulier. Inschrijving verplicht tot betaling. 

Voorwaarden

U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk (mail) en is mogelijk tot 14 januari 2019.

 

De annuleringskosten bedragen €20,00. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 14 januari 2019 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver. 

Doelgroep

Professionals van alle disciplines in de zorg en beleidsmakers. 

Locatie

Congrescentrum 'De Reehorst'
Bennekomseweg 24 - 6717 LM Ede (Gld)
Tel. 0318 - 75 03 00
'De Reehorst' ligt op loopafstand van het NS-station Ede-Wageningen.
Bij 'De Reehorst' is ruime parkeergelegenheid. 

Kosten

Na 30 oktober € 295 

Organisatie

Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Sympopna in samenwerking met Bureau de Mat en Hogeschool Inholland.

lo222.png

Accreditatie

​Accreditatie toegekend:

 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) 5 punten

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 5 punten

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) 5 Punten

 • LV POH-GGZ 5 punten

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 5 punten

 • VSR (Verpleegkundig Specialisten Register) 5 punten

 • SKGV (Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers) 1.5 punt

 • NIP-Eerstelijnspsychologie (NIP) 6 punten

Accreditatie voor dit congres is aangevraagd bij:

Alle aangevraagd accreditatie is toegekend

Programma

08.30 - 09.30 Registratie van bezoekers


09.30 - 09.40 Welkom door de dagvoorzitter

Drs. Elsbeth de Ruijter - Raad van Bestuur GGZinGeest, Psychiater

 

09.40 - 09.55 Een goed gesprek

Martijn Kole - Ervaringsdeskundige, adviseur raad van bestuur van Lister, manager Lister academie

Dr. Tom Kuipers - Psychiater en interactievaardigheidstrainer

 

09.55 - 10.15 Interactievaardigheden als haarlemmerolie

Dr. Henrie Henselmans - Bestuurslid van de stichting Interactie en bestuurder in de zorg

Drs. Bas van Raaij - Trainer/ partner Bureau de Mat

 

10.15 - 10.40 Leven in een apengroep: op strepen staan of zoete broodjes bakken?

Prof. dr. Liesbeth Sterck - Hoogleraar Ecologische determinanten van gedrag aan de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht

 

10.40 - 11.05 De motor van gesprekken

Dr. Mark Dingemanse - Wetenschappelijk onderzoeker | Max Planck Instituut & Radboud Universiteit NijmegenPauze

 

11.05 - 11.35 Pauze


11.35 - 12.35 Kijken naar drie therapeutische werkwijzen. Casus door Wilma Klomp (ervaringsdeskundige):
 
Het perspectief van Mentalization-Based Treatment (MBT).
Gieke Free, Verpleegkundig specialist Altrecht

Het perspectief van De Mat.
Jan Boogaarts, Trainer bureau de Mat

Perspectief van cognitieve gedragstherapie.
Richard Vijverberg, MSc

Cognitief Gedragstherapeut VGCT i.o., EMDR-therapeut, promovendus en Verpleegkundig specialist GGZ


 
Discussie onder leiding van de dagvoorzitter.

12.35 - 13.35 Lunch

 

13.35 - 15.00 Workshop Communicatie en interactie met cliënten in de GGZ  
In deze workshop wordt aan de hand van concrete (in complexiteit oplopende) situaties gewerkt aan bevordering van interactievaardigheden in de GGZ-praktijk. De workshops worden geleid door ervaren trainers van Bureau De Mat. 
 

15.00 - 15.30 Theepauze

 

15.30 - 16.00 Avatars als therapeut - Virtual Reality in de psychiatrie
Prof. dr. Wim Veling - UMCG Universitair Centrum Psychiatrie, Rijks Universiteit Groningen

 

16.00 - 16.30 Opstekers en afknappers: reflectie op de dag
Martijn Kole - Ervaringsdeskundige, adviseur raad van bestuur van Lister, manager Lister academie
Kitty van Elst - Familielid en locatiehoofd Lister, bestuurslid Ypsilon

16.30 Borrel

Inhoud

Als hulpverleners in de gezondheidszorg staan we voor de uitdagende opdracht om effectief om te gaan met cliënten die in onze ogen ‘moeilijk’ gedrag vertonen. Het kan hier gaan om gedrag dat we ervaren als grensoverschrijdend, zelfdestructief (zoals zelfbeschadiging en suïcidaliteit), zelfverwaarlozend (slechte zelfzorg), claimend, manipulatief, dreigend of agressief. Ieder van ons heeft zijn eigen manieren om hierop te reageren, variërend van begripvol en inlevend tot afwijzend en beheersend. Meestal zien we dat het gedrag van de ander ons op de een of andere wijze raakt. Het maakt ons boos, we voelen ons gekwetst, we raken gefrustreerd of het confronteert ons met ons eigen bestaan. Soms worden we juist helemaal niet geraakt en lijkt het net of wij  met dit gedrag niets kunnen beginnen. Onze emotionele reacties zijn allesbepalend voor de wijze waarop we ons gedragen ten opzichte van de cliënt. We weten echter vaak niet welke reacties op dat ‘moeilijke gedrag’ de cliënt echt helpen en welke schadelijk zijn. We moeten dat in het werken met de cliënt zien uit te vinden.  

 

De kwaliteit en effectiviteit van de werkrelatie tussen hulpverlener en cliënt zijn het resultaat van de alledaagse interacties met de cliënt. Onderzoek heeft laten zien dat de kwaliteit van deze relatie in belangrijke mate bepalend is voor de uitkomsten van behandeling en zorg. We herkennen dit in onze dagelijkse praktijk: wanneer het goed gaat in de omgang met de cliënt, ontstaat er meer onderlinge binding en kan er beter aan de behandeldoelen worden gewerkt. Dit draagt bij aan betere resultaten van de behandeling. Wat echter een ‘goede’ omgang is valt moeilijk aan te geven en is afhankelijk van zowel kenmerken van hulpverleners, van cliënten, alsook van de context waarbinnen wordt gewerkt.

Vorenstaande roept de vraag op of we binnen onze huidige praktijk wel voldoende aandacht geven aan de wijze van interacteren en communiceren met de cliënt. De afgelopen jaren is er veel energie gestoken in de ontwikkeling van richtlijnen, zorgstandaarden, generieke modules en dergelijke. Hiermee is er veel kennis op een overzichtelijke wijze aan het veld beschikbaar gesteld. Maar is de alledaagse kunst van het effectief communiceren en interacteren met de cliënt daarmee niet te veel op achtergrond geraakt?  

Dit congres wil eraan bijdragen om de kunst en kunde van effectieve communicatie en interactie weer de vol in de schijnwerpers te plaatsen. Tijdens dit congres zullen aspecten uit onderzoek worden belicht, maar zal vooral ook zeer praktisch worden gekeken hoe we eraan bij kunnen dragen om communicatie en interactie in de gezondheidszorg te verbeteren. 


Het wordt een prikkelende dag die uitnodigt tot reflecties op uw eigen conversaties met cliënten. 

U bent van harte welkom. 

 • Dr. Tom Kuipers 

 • Drs. Bas van Raaij 

 • Jan Boogaarts

 • Dr. Henrie Henselmans 

 • Prof. dr. Berno van Meijel