Gratis Webinar
Samen leren in de GGZ: het perspectief van patiënt, familie en professional

9 sept 2020
Online om 20:00 uur
Gratis
NWO logo - RGB.jpg
event-1 [Original Resolution].jpg

Er zijn goede redenen om herstel als een leerproces te benaderen en daarom de geestelijke gezondheidszorg in te richten als een leeromgeving. Het leren in de GGZ kun je beschrijven als een boom met meerdere takken: leren met de patiënt, online leren, evalueren, leren in de regio en internationaal. Innoveren is een bijzondere vorm van leren: leren van de toekomst.

 

Inschrijving

Inschrijving voor dit webinar geschiedt door ons online inschrijfformulier in te vullen op website www.sympopna.nl en te verzenden.

U ontvangt direct na inschrijving automatisch een bevestiging in de mailbox van het door u opgegeven mailadres op het inschrijfformulier

Voorwaarden

U ontvangt een digitale bevestiging van uw inschrijving op het door u opgegeven mailadres. 

Mocht u niet deel kunnen nemen aan de webinar, dan kunt u zich tot 26 augustus kosteloos afmelden, daarna zijn we genoodzaakt om €25,- in rekening te brengen

Accreditatie

Geen collectieve accreditatie

Kosten

Voor de webinar worden geen kosten gerekend.

Organisatie

Dit webinar wordt georganiseerd door Stichting Sympopna in samenwerking met FIT-academy en GGZ Noord Holland Noord.


lo222.png

Sprekers

René Keet is psychiater en directeur van de FIT-academy (Flexibel, Innovatief Top-ambulant). Hij organiseert training en e-learning op het gebied van geestelijke gezondheid bij GGZ Noord-Holland-Noord, in het land en internationaal.

Hij verbindt zich persoonlijk en professioneel aan de zes principes van community mental health: mensenrechten, publieke gezondheid, herstel, evidence based medicine, netwerk-benadering en ervaringsdeskundigheid. Hij beschrijft dit in deze video. Hij besprak zijn visie in dit interview met Trouw.

Een vijfde van zijn werk is internationaal, als voorzitter van het European Community Mental Health Services netwerk (EUCOMS)  en als trainer en inspirator in meer dan 20 landen.


Maaike van der Werff

In mijn professionele leven ben ik werkzaam geweest als tekstschrijver, communicatie professional, marketeer en webredacteur. Sinds mijn diagnose ben ik gaan schrijven over mijn aandoening op blog en Facebook-pagina ‘I Love my BIPS’, (BIPS: BIPolaire Stoornis). Daarmee wil ik inzicht geven in mijn persoonlijk en voortdurend herstelproces. 


Vanuit mijn ervaring weet ik veel over traumaverwerking, belang van goede voeding en beweging voor de mentale gezondheid. Uiteindelijk heb ik in 2018 de opleiding tot ervaringsdeskundige Howie the Harp in Rotterdam afgerond. Sinds februari 2019 werk ik als ervaringsdeskundige voor GGZ Noord-Holland Noord en vanaf augustus dit jaar heb ik de functie van senior ervaringsdeskundige. 


Bert Stavenuiter is directeur van MIND Ypsilon, die zo’n 4.500 familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid verenigt. Vanuit de overtuiging dat de triade leidt tot de beste zorg zoekt hij altijd naar mogelijkheden om de positie van kwetsbare mensen én hun naasten te verbeteren. Zo stond hij mede aan de wieg van het Landelijk Platform GGz (het latere MIND) en de ontwikkeling van de Triadekaart en de Quickscan GGZ ‘Werken met familie’. Hij schreef mee aan onder andere het Handboek Schizofrenie, het Handboek Vroege Psychose, het Werkboek ART en verschillende kwaliteitsstandaarden, waaronder die over Zelfmanagement en over Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek.


Sven Keet is dirigent, arrangeur en zanger. Zijn grootste passie is zingen, het liefst in groepsverband! In 2018 behaalde hij de bachelor Docent Muziek aan het conservatorium van Amsterdam. Sindsdien is hij werkzaam als muzikaal leider, arrangeur en beatboxer voor de groepen Playground en SONAR en is hij actief als zanger en beatboxer bij vocal group MAZE. Momenteel studeert hij de master Innovative Choir Leading, die zicht volledig richt op het dirigeren van acapella lichte muziek, aan het conservatorium van Aalborg, Denemarken. Naast het werken met- en coachen van vocal groups heeft Sven veel affiniteit met de verbindende en activerende werking die muziek kan hebben. Zo studeerde hij af in richting community art waarbij hij voor zijn afstudeerstage elke week muziekgroep leidde die bestond uit cliënten van GGZ Noord-Holland.

Programma

19.45 uur: Ontvangst in de digitale omgeving


19:55 uur: Live muziek –  Sven Keet, - zanger, dirigent


20.00 uur: De GGZ als lerende organisatie  Rene Keet  - psychiater, directeur FIT-academy GGZ Noord Holland Noord


20.20 uur:  Mijn herstel als leerproces. Maaike van der Werff - ervaringsdeskundige


20:40 uur:  Het leren van familieleden Bert Stavenuiter - voorzitter Ypsilon 


21:00 uur: Live muziek –  Sven Keet, - zanger, dirigent


21:05 uur: Interactie


21:25 uur: Wrap up Rene Keet


21:30 uur:  Sluiting met Live muziek Sven Keet, - zanger, dirigent


Inhoud

Er zijn goede redenen om herstel als een leerproces te benaderen en daarom de geestelijke gezondheidszorg in te richten als een leeromgeving. Het leren in de GGZ kun je beschrijven als een boom met meerdere takken: leren met de patiënt, online leren, evalueren, leren in de regio en internationaal. Innoveren is een bijzondere vorm van leren: leren van de toekomst.


De ervaringsdeskundigen zijn hierin voorgegaan met het inrichten van herstelacademies. Zo wordt de lerende organisatie niet alleen relevant voor de lerende professional maar eveneens voor de lerende patiënt en diens netwerk. De COVID-19 episode heeft ons daarbij ook nog eens het digitale tijdperk in geslingerd. Sommigen voelen zich daar snel thuis, anderen eerder verweesd. Het online samen leren neemt een snelle vlucht en roept vragen op hoe wij nieuwe hulpmiddelen als ZOOM op een manier inzetten dat deze bijdraagt aan cultuur van samen leren in de GGZ. Alleen een camera zeten bij face to face bijeenkomsten schiet tekort. Hoe het wel kan bespreken wij in deze Webinar vanuit drie perspectieven: de patiënt, de familie en de professional. Daarnaast is er online live muziek en zullen wij online met u de interactie aangaan.


Drie sprekers beantwoorden de volgende twee vragen:


  1. Wat zijn  lessons learned over herstel als leerproces?

  • in de afgelopen 10 jaar 

  • in de COVID-19 episode 


  2.  Hoe gaat de online wereld ons helpen om verder te leren?