Overprikkeling

Een maatschappelijk probleem, kunnen we het conceptualiseren?

13 feb 2020
REEHORST, EDE
295 euro (vroegboekkorting á 20 euro tot 1 januari 2020)

Overprikkeling…een veel voorkomend probleem binnen onze maatschappij. Het begrip wordt vandaag de dag veel gebruikt door artsen, therapeuten en patiënten zelf en lijkt ziekte overstijgend te zijn, aangezien veel patiëntgroepen er last van hebben. Denk hierbij aan autismespectrumstoornis, niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking, posttraumatische-stressstoornis, migraine / clusterhoofdpijn en chronische aspecifieke lichamelijke klachten bij hoogsensitiviteit. Door de overprikkeling kunnen zij niet meer of minder goed naar behoren functioneren en vallen zij geheel of gedeeltelijk uit in onze maatschappij. Tijdens dit congres worden wetenschappelijke inzichten gepresenteerd en wordt er vooral ingegaan op de praktische implicaties voor de diagnostiek en behandeling/begeleiding.

Inhoud

Overprikkeling…een veel voorkomend probleem binnen onze maatschappij. Het begrip wordt vandaag de dag veel gebruikt door artsen, therapeuten en patiënten zelf en lijkt ziekte overstijgend te zijn, aangezien veel patiëntgroepen er last van hebben. Denk hierbij aan autismespectrumstoornis, niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking, posttraumatische-stressstoornis, migraine/ clusterhoofdpijn en chronische aspecifieke lichamelijke klachten bij hoogsensitiviteit. Door de overprikkeling kunnen zij niet meer of minder goed naar behoren functioneren en vallen zij geheel of gedeeltelijk uit in onze maatschappij.

Wanneer er ingezoomd wordt op het begrip overprikkeling, dan is er wetenschappelijk nog weinig over bekend. Vragen die vooral op dit moment spelen zijn 'Waar hebben we het nu over bij overprikkeling? Wat is het? Wat is er over bekend? Is het te conceptualiseren? Deze vragen kunnen een mooi startpunt zijn om overprikkeling te bekijken vanuit deze verschillende invalshoeken (hersenletsel, dementie, psychiatrische stoornissen).

De overkoepelende vraag die ons bezig houdt is ‘Is overprikkeling een vergeten transdiagnostische dimensie?’ ‘Kunnen we het valideren?’ ‘En kunnen we toewerken naar een concreet product?’

Tijdens dit congres wordt ingegaan op bovenstaande vragen waarbij  wetenschappelijk inzichten omtrent overprikkeling aan het licht komen. Daarnaast wordt ook ingegaan op praktische implicaties voor diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Het congres heeft als doelgroep psychologen, (ortho-)pedagogen, psychiaters, verpleegkundigen, onderwijskundigen, docenten/leerkrachten, arbeidsdeskundigen en allen die belangstelling hebben voor het onderwerp overprikkeling.

Het belooft een zeer boeiend congres te worden met toonaangevende sprekers uit diverse werkvelden. Reserveert u de datum van 13 februari 2020 alvast in uw agenda. We verwachten dat het volledige programma eind november hier beschikbaar is.

 

De programmacommissie

Dr. Hilgo Bruining  - Kinder- en jeugdpsychiater UMC Utrecht 

Prof. dr. Judith Homberg  - Hoogleraar Translational Neuroscience aan het Radboudumc/afdeling Cognitive Neuroscience

Universitair hoofddocent - Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud Universiteit

Drs. Kurt Joseph - GZ-psycholoog bij ’s Heeren Loo zorggroep

Marjan Hof - Psychiatrisch verpleegkundige, consulent en ondernemer We-Fixx B.V. 

Danielle van den Os, MSc. - Gezondheidswetenschapper, consulent en ondernemer We-Fixx B.V.

Casper Nusselder - Voorzitter Stichting Sympopna

CONTACTGEGEVENS 

Email  info@sympopna.nl

Postadres:
Postbus 14109

3508 SE Utrecht

NAVIGATIE

© 2002-2019 Stichting Sympopna

STUUR ONS EEN BERICHT