Overprikkeling

Een maatschappelijk probleem, kunnen we het conceptualiseren?

13 feb 2020
REEHORST, EDE
295 euro
NWO logo - RGB.jpg
event-1 [Original Resolution].jpg

Overprikkeling…een veel voorkomend probleem binnen onze maatschappij. Het begrip wordt vandaag de dag veel gebruikt door artsen, therapeuten en patiënten zelf en lijkt ziekte overstijgend te zijn, aangezien veel patiëntgroepen er last van hebben. Denk hierbij aan autismespectrumstoornis, niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking, posttraumatische-stressstoornis, migraine / clusterhoofdpijn en chronische aspecifieke lichamelijke klachten bij hoogsensitiviteit. Door de overprikkeling kunnen zij niet meer of minder goed naar behoren functioneren en vallen zij geheel of gedeeltelijk uit in onze maatschappij. Tijdens dit congres worden wetenschappelijke inzichten gepresenteerd en wordt er vooral ingegaan op de praktische implicaties voor de diagnostiek en behandeling/begeleiding.

 

Inschrijving

Inschrijving geschiedt digitaal door ons online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden.
U ontvangt direct na inschrijving automatisch een bevestiging / factuur in de mailbox van het door u opgegeven mailadres op het inschrijfformulier.


Na uw inschrijving maakt u het inschrijfgeld over op IBAN: NL92RABO0139441719 BIC: RABONL2U ten name van: Stichting Derdengelden Sisow B.V., onder duidelijke vermelding van betalingskenmerk (16 cijfers) of betaal via iDeal. Na inschrijving bent u verplicht tot betaling.

Voorwaarden

U ontvangt een factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres bij inschrijving.
Binnen 14 dagen na inschrijving kan, per e-mail (administratie@sympopna.nl) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna worden er €20,- annuleringskosten in rekening gebracht.

 

Na 30 januari 2020 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver. 

 

Doelgroep

Het congres heeft als doelgroep psychologen,

(ortho-)pedagogen, psychiaters, verpleegkundigen, onderwijskundigen, docenten/leerkrachten, arbeidsdeskundigen en allen die belangstelling hebben voor het onderwerp overprikkeling.

Locatie

Congrescentrum Reehorst

Bennekomseweg 24

6717 LM Ede (Gld)

Tel. 0318 - 75 03 00


'Reehorst' ligt op loopafstand van het NS-station Ede-Wageningen. Bij 'Reehorst' is ruime parkeergelegenheid. 

Kosten

€295,-Studenten en ervaringsdeskundigen niet werkzaam voor een GGZ instelling en familieleden kunnen een korting van 20% aanvragen via het inschrijfformulier Studenten en evraringsdeskundigen (familieleden).

Organisatie

Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Sympopna in samenwerking met We-Fixx en de Radboud Universiteit

lo222.png

Accreditatie

Accreditatie toegekend:

Dossiernummer GAIA: 384883

 • Accreditatiebureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) 5 punten

 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) 5 punten

 • Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg) 5 punten

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 5 punten

 

Dossiernummer GAIA: 383856

 • NIP-Eerstelijnspsychologie (NIP) 5 punten

 • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) 6 punten

 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&V en Zorgprofessionals) 5 punten

 • Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ) 5 punten

 • ADAP Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici 5,5 Punten

 • NIP Lichaamsgericht werkend psycholoog 5 punten

 • Register Vaktherapie 5 punten

 • Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers 1,5 punt

 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) 8 punten

 • NIP K&J/NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) 5 punten

 • Registerplein 5,5 punten

Programma

08.45 – 09.30 Ontvangst deelnemers


09.30 – 09.40 Opening door de dagvoorzitter
Marcellino Bogers - Oud-psychiatrisch verpleegkundige en cabaretier, auteur van ‘Humor als verpleegkundige interventie’ en mede-eigenaar van Congressen MetZorg.


09.40 – 10.20 Het Brein onder stress

Dr. Erno Hermans - Hoofdonderzoeker - Donders Instituut voor Hersenen, Cognitie en Gedrag


10.20 – 11.00 Overprikkeling bij hoogsensitiviteit: theorie en eerste bevindingen

Prof. dr. Judith Homberg - Hoogleraar, Afdeling Cognitieve Neurowetenschappen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboudumc


11.00 – 11.30 Pauze


11.30 – 12.10 Prikkelbaarheid bij hoofdpijn: een (on)zinnnig concept?
Dr. Gisela M. Terwindt - Hoofd van de hoofdpijnpolikliniek Leids Universitair Medisch Centrum 
 
12.10 - 12.45 Trauma; de (bio)logische reactie van een overspoeld zenuwstelsel
Sanne van Heumen - Psychosociaal therapeut en traumatherapeut, Wijs in je lijf

12.45 – 13.45 Lunch


13.45 – 14.15 Interview met Danny door Marcellino Bogers

Danny is ervaringsdeskundige op het gebied van Niet aangeboren hersenletsel. 


14.15 – 15.00 Overprikkeling bij Niet Aangeboren Hersenletsel
Prof. dr. Caroline van Heugten - Hoogleraar Klinische Neuropsychologie Maastricht University en Hoofd Expertisecentrum Hersenletsel (NAH) Limburg 


15.00 – 15.30 Pauze


15.30 – 16.15 Prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking
Marieke Werkman, MSc - Promovendus op het project ‘De Sensatie van een Goed Leven’
Universitair Medisch Centrum Groningen, afdeling Sociale Geneeskunde
 
16.15 - 17.00 Prikkelverwerkingsproblemen bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen: de lastige brug tussen fysiologie en symptomatologie 
Dr. Hilgo Bruining - Kinder- en jeugdpsychiater Amsterdam UMC 


17.00 – 17.30 Borrel

Inhoud

Overprikkeling…een veel voorkomend probleem binnen onze maatschappij. Het begrip wordt vandaag de dag veel gebruikt door artsen, therapeuten en patiënten zelf en lijkt ziekte overstijgend te zijn, aangezien veel patiëntgroepen er last van hebben. Denk hierbij aan autismespectrumstoornis, niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking, posttraumatische-stressstoornis, migraine/ clusterhoofdpijn en chronische aspecifieke lichamelijke klachten bij hoogsensitiviteit. Door de overprikkeling kunnen zij niet meer of minder goed naar behoren functioneren en vallen zij geheel of gedeeltelijk uit in onze maatschappij.

Wanneer er ingezoomd wordt op het begrip overprikkeling, dan is er wetenschappelijk nog weinig over bekend. Vragen die vooral op dit moment spelen zijn 'Waar hebben we het nu over bij overprikkeling? Wat is het? Wat is er over bekend? Is het te conceptualiseren? Deze vragen kunnen een mooi startpunt zijn om overprikkeling te bekijken vanuit deze verschillende invalshoeken (hersenletsel, dementie, psychiatrische stoornissen).

De overkoepelende vraag die ons bezig houdt is ‘Is overprikkeling een vergeten transdiagnostische dimensie?’ ‘Kunnen we het valideren?’ ‘En kunnen we toewerken naar een concreet product?’

Tijdens dit congres wordt ingegaan op bovenstaande vragen waarbij  wetenschappelijk inzichten omtrent overprikkeling aan het licht komen. Daarnaast wordt ook ingegaan op praktische implicaties voor diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Het congres heeft als doelgroep psychologen, (ortho-)pedagogen, psychiaters, verpleegkundigen, onderwijskundigen, docenten/leerkrachten, arbeidsdeskundigen en allen die belangstelling hebben voor het onderwerp overprikkeling.

Het belooft een zeer boeiend congres te worden met toonaangevende sprekers uit diverse werkvelden. Reserveert u de datum van 13 februari 2020 alvast in uw agenda. We verwachten dat het volledige programma eind november hier beschikbaar is.

 

De programmacommissie

​Dr. Hilgo Bruining  - Kinder- en jeugdpsychiater Amsterdam UMC 

Prof. dr. Judith Homberg  - Hoogleraar Translational Neuroscience aan het Radboudumc/afdeling Cognitive Neuroscience

Universitair hoofddocent - Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud Universiteit

Drs. Kurt Joseph - GZ-psycholoog bij ’s Heeren Loo zorggroep

Marjan Hof - Psychiatrisch verpleegkundige, consulent en ondernemer We-Fixx B.V. 

Danielle van den Os, MSc. - Gezondheidswetenschapper, consulent en ondernemer We-Fixx B.V.

Marian Prop - Arts M&G/jeugdarts KNMG

Casper Nusselder - Voorzitter Stichting Sympopna