On demand Medicijnvrije behandeloptie psychose

Nationaal antipsychotica debat

6 nov 2020
On demand
€145,- (bevat bijdrage voor ervaringsdeskundige kaarten) Ervaringsdeskundige €10,-
NWO logo - RGB.jpg
event-1 [Original Resolution].jpg

Antipsychotica hebben vaak een rol bij de behandeling van psychose. Maar kan een behandeling zonder antipsychotica ook? Mag je bij psychose wettelijk kiezen voor behandeling zonder antipsychotica? Daarover gaat het nationaal debat dat PsychoseNet in samenwerking met stichting Sympopna 6 november 2020 organiseert. Als je een depressie hebt, is niemand verbaasd als je zegt dat je niet kiest voor antidepressiva en het liever probeert met running therapy, mindfulness, counseling of psychotherapie. Bij angst is het heel normaal dat de behandeling bestaat uit geleidelijk de angst juist opzoeken om er zo langzaam aan te wennen. Zonder medicatie. Maar bij psychose? ​ Als je in een psychose zit en zegt dat je geen antipsychotica wil kun je op weinig begrip rekenen

Schriftelijk beantwoording Q & A met de noorse sprekers


Presentatie bekijken (gebruik password uit e-mail)


On demand terugkijken incl. accreditatie €145,- 

Voor ervaringsdeskundige €10,- 

 

Inschrijving

Inschrijving geschiedt digitaal door ons online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden.
U ontvangt direct na inschrijving automatisch een bevestiging / factuur in de mailbox van het door u opgegeven mailadres op het inschrijfformulier.


Na uw inschrijving maakt u het inschrijfgeld over op IBAN: NL92RABO0139441719 BIC: RABONL2U ten name van: Stichting Derdengelden Sisow B.V., onder duidelijke vermelding van betalingskenmerk (16 cijfers) of betaal via iDeal. Na inschrijving bent u verplicht tot betaling.

Voorwaarden

U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk (mail) en is mogelijk tot 23 oktober 2020


De annuleringskosten bedragen €20,00. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 23 oktober 2020 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver. 

Doelgroep

Professionals van alle disciplines in de zorg en beleidsmakers.

Locatie

Volledige online

Kosten

Online €225,-

(bevat bijdrage voor ervaringsdeskundige kaarten)

Online ervaringsdeskundige €25,-

(niet werkzaam voor een GGZ instelling)


On demand:

Online €145,-

(bevat bijdrage voor ervaringsdeskundige kaarten)

Online ervaringsdeskundige €10,-

(niet werkzaam voor een GGZ instelling)


Om voor dit tarief in aanmerking te komen wordt u gevraagd om hiervoor een aanvraag in te dienen. Hiervoor moet u motiveren vanuit welke ervaringsdeskundigheid u aanspraak maakt en of u geen instelling achter u heeft staan die ook baat heeft bij uw scholing.
Daarnaast moet u ook aantonen dat er geen organisatie is waarvoor u werkzaam bent die ook belang heeft bij uw scholing. Als dit wel het geval is verzoeken wij u om uw aanvraag in eerste instantie aan te vragen bij deze organisatie.

Organisatie

Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Sympopna in samenwerking met PsychoseNet


lo222.png

Accreditatie

Accreditatie toegekend:

Dossiernummer GAIA: 406290

  • Accreditatiebureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) 5 punten

  • POH GGZ (Praktijkondersteuning huisartsen) 5 punten

  • VSR (Verpleegkundig Specialisten Register) 5 punten

  • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)  5 punten

  • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP) 5 punten

  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 5 punten

  • FGzPt 5 punten

  • NIP Eerstelijns 5 punten

  • NVvP 5 punten

Programma

(* = presentatie in het engels)


09.15 – 09.30 Ontvangst in de digitale omgeving


Sarah Sötemann

Singersongwriter sarahsotemann.com


09.30 – 09.40 Opening door de dagvoorzitter 

Prof. dr. Jim van Os - Psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en medisch manager van de ‘divisie hersenen’, UMC Utrecht


09.40 – 10.00 De houdbaarheid van een waan

Michèle Bijlefeld - Arts, Lentis, wijkteam Oldambt


10.00 – 10.30 Implementing medication-free treatment for psychosis*

Leif Arvid Øvernes - Psychologist and project manager, Haukeland University Hospital - Bergen, Norway


10.30 – 11.00 Patient experiences with user involvement in the drug-free program*

Anne Blindheim - Peer support worker, Haukeland University Hospital - Bergen


11.00 – 11.15 Pauze


11.15 – 11.45 How can we best help this patient? Mental health therapists’ reflections on medication-free care for patients with psychosis in Norway*

Christine Henriksen Ødegaard - PhD student and researcher, Haukeland University Hospital/University of Bergen

 

11.45 - 12.15 The clinical experience of working in a drug-free environment*

Mohammad Yousaf - Chief psychiatrist, Lake Hurdal Recovery Centre – Incita

12.15 – 12.45 Lunch


12.45 – 12.50 A song by James Moore


12.50 – 13.15 Pillen of Ploeteren? Mijn ervaringen met- en zonder antipsychotica

Saskia Bos - Auteur van het boek ‘Schizofrenie en bergen beklimmen Bestellen kan via de link


13.15 – 14.15 Reflectie op het Noorse experiment vanuit ervaringsdeskundig en psychiatrisch perspectief middels korte pitches


Richard Bruggeman

Hoogleraar Neuropsychiatrie van Psychotische Stoornissen, Faculteit Medische Wetenschappen, UMCG

Hoe ver is het nog naar Noorwegen?


Peter Groot 

Onderzoeker/ervaringsdeskundige User Research Centre NL, UMC Utrecht 

Tapering medication (tapering strips) as a necessary tool for a meaningful conversation in the doctors office


14.15 – 14.25 Pauze


14.25 – 15.25 Debat 


15.25 – 15.35 Afsluiting door de dagvoorzitterInhoud

Antipsychotica hebben vaak een rol bij de behandeling van psychose. Maar kan een behandeling zonder antipsychotica ook? Mag je bij psychose wettelijk kiezen voor behandeling zonder antipsychotica? Daarover gaat de conferentie Medicijnvrije behandeloptie psychose die PsychoseNet in samenwerking met stichting Sympopna 6 november 2020 organiseert.

Als je een depressie hebt, is niemand verbaasd als je zegt dat je niet kiest voor antidepressiva en het liever probeert met running therapy, mindfulness, counseling of psychotherapie.

Bij angst is het heel normaal dat de behandeling bestaat uit geleidelijk de angst juist opzoeken om er zo langzaam aan te wennen. Zonder medicatie.


Maar bij psychose?


Als je in een psychose zit en zegt dat je geen antipsychotica wil kun je op weinig begrip rekenen


Volgens de richtlijn is dat niet de bedoeling. Men zal je onder zware druk zetten of zelfs dwangbehandeling starten. Psychose moet altijd chemisch onderdrukt worden.

Waarom is dat zo? We weten uit betrouwbare meta-analysen van randomised trials dat bij een acute psychose de kans op een goede respons 23% is bij behandeling met antipsychotica, en 14% bij behandeling met placebo (1). Sowieso een niet erg indrukwekkend resultaat. En het betekent dat van de 11 mensen met een goede respons op het antipsychoticum, er 10 dat ook op placebo zouden hebben gehad.

Vroeger werd er gezegd dat snelle behandeling met een antipsychoticum belangrijk was omdat onbehandelde psychose slecht zou zijn voor het brein. Maar dit bleek een ‘urban myth’ te zijn.

In Noorwegen is daarom wettelijk vastgelegd dat mensen met een psychose mogen kiezen voor behandeling in een instelling waar zonder antipsychotica wordt behandeld. Niet alleen vanwege het feit dat de antipsychotische effecten uit de meta-analysen niet heel spectaculair zijn, maar ook vanwege het sterke vermoeden dat sommige mensen door langdurig antipsychotica gebruik juist méér psychosegevoelig worden (zie onze eerdere blog over het dopamine-supersensitivity-syndrome). Tegelijkertijd wordt in Noorwegen de effectiviteit van verschillende niet-medicamenteuze behandelopties onderzocht.


Dus willen we in Nederland ook een wettelijk beschermde keuze om zonder antipsychotica behandeld te kunnen worden?


Over deze vraag willen wij 6 november een conferentie organiseren. We beginnen met presentaties over de ervaringen die tegen die tijd in Noorwegen zullen zijn opgedaan, gevolgd door presentaties, pitches en het nationaal antipsychotica debat over de wenselijkheid van deze praktijk in ons eigen land.


Programmacommissie

Jim van Os

Psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en medisch manager van de ‘divisie hersenen’, UMC Utrecht

Michèle Bijlefeld

Arts, Lentis

Casper Nusselder

Voorzitter stichting Sympopna